Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Memur Nasıl Olunur?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Memur Nasıl Olunur ? 1933 yılından bu yana değişik isimlerle hizmetleri devam eden Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ve Türk hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevini yerine getirir. Türkiye’de bulunan 39 havaalanının sayısı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca yılda 35 Milyon kişiye hizmet verilmektedir. Dolayısıyla artan talebe karşı yetişmek maksadıyla istihdam edilecek personele de ihtiyaç artmaktadır.

DHMİ de çalışan birçok kariyer grup vardır. Bunlardan biriside lisans mezunu memurlardır. Memurların yaptıkları işler genelde özlük işleri ve evrak işleridir. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünde Memur kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Memur Nasıl Olunur?

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise şunlardır:

– Bazı iller için 4001 niteliğine göre tüm lisans mezunları bu kadroya girebilmektedir.

Son alımda bazı iller ise şu bölüm mezunlarını memur kadrosuna almıştır:

– İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Kara Ulaştırma;
– Ekonomi, İktisat, İş idaresi ve iktisat, İşletme-iktisat
– Ekonomi-yönetim bilimleri
– Muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri
– Maliye, Maliye-muhasebe
– Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yukarıda saydığımız 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylara KPSS B grubu puan gelir. Bu puana göre aday tercihlerini ÖSYM’nin merkezi ataması ile yapabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!