Yargıtay Zabıt Katibi Nasıl Olunur ?

Yargıtay Zabıt Katibi Nasıl Olunur ? Yargıtay zabıt kâtibi olma şartları ile Danıştay zabıt kâtibi olma şartları arasında fark yoktur. Ancak kısaca Yargıtay ile Danıştay arasında ki farkı bir kez daha gözden geçirerek Yargıtay zabıt kâtibinin görevlerinden bahsedebiliriz. Yargıtay Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş bir yüksek mahkeme olup yerel mahkemelerde görülen davaların temyiz edilmesi ile birlikte bu dava ve kararlarını tekrardan inceleyen ve buna göre yerel mahkeme kararını onama veya bozma gibi kararlar veren yüksek mahkemedir. Yargıtay zabıt kâtibi ise yerel mahkemelerde veya Yargıtay’da görev yapan buradalar da ki evrak ve kalem işlerini gerçekleştiren devlet memurudur. Zabıt kâtibinin bilinen en önemli özelliği klavyesinin hızlı olmasıdır. Çünkü gerek duruşma esnasında gerekse sair zamanlarda hâkimlerin hızlıca okudukları kararları metne doğru bir şekilde dökmeleri gerekebilir. Zabıt kâtipleri zamanla yükselerek yazı işleri müdürü ve hatta hapishane ve tutukevi müdürlüğüne kadar çıkabilmektedirler.

Yargıtay zabıt kâtibi olmak isteyen bir kişinin taşıması gereken şartlar genel olarak şunlardır:

–   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
–   31.12.2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
–   Lisans mezunları için KPSS(Kamu Personel Seçme Sınavı) 3 puan türünden 70, Ön lisans mezunları için KPSS 93 puan türünden 70, Ortaöğretim mezunları için KPSS 94 puan türünden 70 almak gerekmektedir.
–   Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu,meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,
–   Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
–   Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

Bu şartları taşıyan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavı şu şekilde yapılır: Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Uygulama sınavını geçen adaylar sözlü sınava katılırlar. Sözlü sınav daha çok diksiyon, mesleğe uygunluk, genel kültür ölçümü amacıyla yapılır.

Başarı ortalaması merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınarak bulunur. Ortalamanın en az 70 puan olması gerekmektedir. İhtiyaçtan fazla aday bu puanı geçtiyse en yüksekten en düşüğe bir sıralama yapılır. Kazanan adayların ataması yapılır.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir