Devlet Malzeme Ofisi Müfettişi Nasıl Olunur ?

Devlet Malzeme Ofisi Müfettişi Nasıl Olunur ? Devlet malzeme ofisi 1954 yılında kurulmuştur. Kısa adı DMO olan Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarının malzeme ihtiyaçlarını devletin merkezi satın alma ve tedarik, dağıtım ve teslimat örgütü sıfatıyla karşılayan, tüzel kişiliğe sahip faaliyetlerinde özerk bir kamu iktisadi teşekkülüdür. Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Kurumun ana mantığı şeffaf olması ve serbest rekabete uygun olmasıdır. Genelde kamu kuruluşlarının baş ihtiyacı olan büro malzemeleri (kırtasiye malzemeleri), bilişim teknolojisi ürünleri, çeşitli temizlik malzemeleri gibi tüketim mallarını temin eder. Kurulduğu yıl olan 1954 yılı ve sair yıllarda ülke de bu tip malzemeleri üretebilecek özel teşebbüs az olduğu için ve bazı gizlilik ve ehemmiyet isteyen mamullere ihtiyaç olduğu için kurulması elzem olmuştur.D.M.O teftiş kurulunun merkezi Ankara’dır. Teftiş kurulu ofisin merkez ve taşra teşkilatı ile müesseseleri ve iştiraklerinin işlem ve hesaplarını işletme faaliyetlerini tetkik, teftiş, ve tahkike yetkilidir. Teftiş kurulu bu işlemleri müfettişleri üzerinden yapar.Devlet Malzeme Ofisi Müfettişi Nasıl Olunur ?

Birçok kurumda olduğu gibi DMO müfettişliği de Müfettiş yardımcılığı ile başlar. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girebilmek için şartlar 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlara uymak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak ve sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını geçmemiş olmaktır. Bunun haricindeki özel şartlar değişmekle birlikte örnek olarak:

–  Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak
–  KPSS (Kamu personel Seçme Sınavı)’nin 35 puan türünden en az 80 puan almak. (KPSS 35 ağırlıkları: Hukuk – 0,20, İktisat -0,20, Maliye -0,20 Muhasebe – 0,20, Genel Yetenek – 0,10 ve Genel Kültür – 0,10)

Bu şartlara haiz olanlar yazılı sınava girmeye hak kazanırlar. Yazılı sınav konuları: Muhasebe, maliye, İktisat, Hukuk, Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) Yabancı dil yapmak ekstra puan kazandırır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için yabancı dil hariç her konudan ortalama 65 almak gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda yazılı sınav konuları, adayların genel kültür düzeyleri, zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri sınanır. Burada dikkat edilmesi gereken durum kurum yönetmeliğinde de yazıldığı gibi Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmaktır. Bu durum özellikle araştırılır. Sözlü sınav dan da ortalama 65 puan alanlar başarılı sayılır ve müfettiş yardımcılığına atanırlar.

Müfettiş yardımcıları üç sene boyunca çeşitli konularda eğitim alıp kendilerini yetiştirirler. Mesela birinci yıl kurum mevzuatı ve lisan üzerinde durulurken, ikinci yıl grup halinde taşra teftişleri, üçüncü yıl teftiş ve tetkik yetkisi verilmesi izler.

Üç yılın ardından yeterlilik sınavına giren müfettiş yardımcıları bu sınavı yazılı ve sözlü olarak vermelidirler. Yazılı sınav konuları kanunlar, yönetmelikler, KİT mevzuatı, Kamu alımları ihale mevzuatı ve mesleki konulardır. Bundan 65 alınması gerekmektedir. Sözlü sınav konuları da mesleki alanlardır. Sözlü sınavdan da ortalama 65 alan başarılı sayılır ve müfettiş olarak görevine devam eder.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

1 Yorum var

  1. Devlet Malzeme Ofisi müfettişi olan birisi başka bir kuruma müfettiş olarak geçiş yapabilir mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir