Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur ?

Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur ? Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur ? Ekonomi Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş sürecinden sonra ismi değiştirilerek Ticaret Bakanlığı olmuştur ve yazımızın devamında okuyacağınız görevleriene ve yen i görevlerine devam etmektedir. Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yerine kurulmuştur. Ekonomi Bakanlığı’nın (Ticaret Bakanlığı’nın) görevleri Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek, Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek, Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurtdışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış politikası ile ilgili bir bakanlık olan ekonomi bakanlığının ihtiyaç duyduğu kadro dış ticaret uzmanı kadrosudur.

Dış ticaret uzmanı dış ticaret mevzuatı ile ilgili konularda araştırma yapar, bazen uluslar arası ticaret konularında diğer ülkelerle müzakere süreçlerinde yer alır, bazen ithalat yapılan ürünlerle ilgili soruşturma denetim işleri yapar, bazen ihracatta devlet yardımları ile ilgili firmaların destek dosyaları inceler. Genel müdürlükten genel müdürlüğe ve genel müdürlük içerisindeki her dairede farklı işler yapabilir.  Geniş bir uzmanlık alanıdır.

Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur ?Dış ticaret uzmanı olmanın birinci koşulu dış ticaret uzman yardımcılığı sınavına girmektir. Bu sınava girme şartları her uzmanlıkta olduğu gibi 657 Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinde belirtilen şartlara uymak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak, sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını geçmemiş olmaktır.

–  Bunların haricinde en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümlerinden mezun olmak,

–   Son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki soruların en az %70’ine doğru cevap vermiş olmak

–   KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’den ilgili puan alanında asgari puan almak. Mesela 2012 eylül ayındaki son sınavda iktisat alanından girecekler için İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan, Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan, İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan, Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan, Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak gerekmektedir. Her bölüm için farklı bir puan türü istenmesi KPSS’de sorulan her soruya belli ölçülerde cevaplandırmış olma zorunluluğu getirmektedir.

Yazılı (klasik) sınav Yabancı dil (Almanca, Fransızca. İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası ilişkiler, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği. Kimya Mühendisliği, Ekonometri) şeklinde iki oturumlu yapılır. Yazılı sınavı başarı ile verenler sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Sözlü sınav konuları ise alan konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığıdır. Alan bilgisi elli puan diğerleri onar puan olarak değerlendirilir.

Sözlü sınavı başarı ile verenler bakanlık bünyesinde dış ticaret uzman yardımcısı olmaya hak kazanırlar. Uzman yardımcıları üç yıl boyunca çeşitli konularda eğitimlerle kendilerini geliştirirler. Son bir yıl tez yazımı vardır. Tez komisyona sunulur ve başarılı bulunduğu taktirde yeterlilik sınavına girmeye hak kazanılır. Yeterlilik sınavı ekonomi, dış ticaret, hukuk, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, dış ticaret mevzuatı ile yatırım teşvik mevzuatı, Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı konularında yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav ve sözlü sınavın başarılı sayılması için her birinden ayrı ayrı 70 almak gerekmektedir. Bu sınavlardan başarılı olanlar uzman olarak atanırlar.

Tezleri ikinci defa kabul edilmeyen, tezlerini vaktinde sunamayan ve yeterlilik sınavında ikinci defa başarısız olanlar uzman sıfatlarını kaybederek bakanlığın ihtiyaç olunan bir birimine memur olarak atanırlar.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir