İhracatçı Nasıl Olunur ?

İthalat ve İhracat tüm ülkelerin en önemli iki temel kavramıdır. Bu makalemizde; İhracatçı Nasıl Olunur ? açıklanacaktır. Kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılması ve bedelinin Kambiyo Mevzuatına göre yurt içine getirilmesine ihracat denir.

İhracatçı Nasıl Olunur ?

İhraç edeceği mala göre, ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabii (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar , joint venture (yabancı ortaklı işletme yapısı) ve konsorsiyumlar ihracatçı olabilir.

İhracat yapabilmek için herhangi bir belge veya izin sertifikası almak gerekmemektedir. 06.06.2006 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4.maddesinin (e) bendine göre, İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen tacirlerden, İhracatçı Belgesi yerine, Ticaret Sicil Gazetesi ve Tek Vergi Numarası sahibi olduğunu doğrulayan belgeler istenilmektedir. İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen Esnaf ve sanatkârlardan ise, Tek Vergi Numarası mükellefliği yanında, üretim faaliyetiyle iştigal ettiklerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’ndan alacakları bir belge ile onaylatmaları istenmektedir. Joint-Venture (ortak girişim) ve konsorsiyumlar ise, Tek Vergi Numarası mükellefliği olduğunu doğrulayan belge ve durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesini İhracatçı Birliğine vererek üye olacaklardır. İhracatçıların, yukarıdaki şartlar dışında, gerçekleştirecekleri ihracat sırasında ihtiyaç duyacakları bazı belgelerin temini için Ticaret ve Sanayi Odalarına veya Esnaf ve Sanatkar Odalarına üye olmaları gerekmektedir.
İhracatçı Birliği’ne üye olmak isteyen tacirler aşağıdaki belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne veya İrtibat Büroları’na başvuruda bulunabilirler.

1. Tek Vergi Numarasına ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı.
2. İmza sirküleri (Fotokopisi)
3. Taahhütname
4. a) Gerçek ve tüzel kişi tacirler için: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
b) Esnaf ve Sanatkârlar için: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi”
c) Joint venture (Ortak girişim) ve konsorsiyumlar için: Durumlarını bildirir Ortaklık Sözleşmesi

Ayrıca üyelik sırasında giriş aidatı alınmaktadır. Üyeliğin yapıldığı yıl yıllık aidat ödenmezken üyeliği takip eden yıldan itibaren başlamak üzere, yılın ilk iki ayı içerisinde (01 Ocak-28/29 Şubat tarihleri arasında) yıllık aidat ödenmektedir.İhracatçı Nasıl Olunur ?

İhracat işlemleri alıcı ve satıcının sözleşme yapması ile başlar. Bir ihracat sözleşmesinde aşağıdaki hususların mutlaka taraflarca karara bağlanması gerekir:
* Tarafların İsim ve Adresleri
* Malın Cinsi ve Özellikleri
* Malın Miktarı
* Gözetim
* Malın Fiyatı
* Malın Teslim Yeri ve Zamanı
* Ödeme Şekli
* Ödeme Yeri ve Zamanı
* Lisans ve İzinler
* Ürünün Garantisi
* Sigorta
* Mücbir Sebepler
* Teslimde Gecikme
* Tarafların İmzası

İhracat ile ilgili yapılması gereken işlemler ve düzenlenmesi gereken belgeler; – İhracat yapılacak ülkeye, – İhracat şekline, – İhraç edilecek ürüne göre değişmektedir.
İhracat Konusunda KOBİ´lere Yönelik Hizmet Veren Kuruluşlar:
* İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)
* KOSGEB (Küçük-Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme Başkanlığı)
* İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı )
* TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği )
* TOSYÖV (Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı)
* DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) İş Konseyleri
* TİKA (Dışişleri Bakanlığı- Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı)
* İhracatçı Birlikleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!