İthalatçı Nasıl Olunur ?

İthalat Nedir ? ithalatçı Kime Denir ? İthalatçı Nasıl Olunur? Yurt dışında üretilmiş bir malın veya hizmetin, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına ithalat denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Döviz transferi yapılıp yapılmamasına göre ithalat bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki türlüdür.

Bedelli ithalat (İthalat Rejimi kapsamında olup); ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalatı ifade eder.

Bedelsiz ithalat (Gümrük Mevzuatı kapsamında olup) ise; ithal edilen malların bedellerinin yurt dışında kazanılan dövizlerle karşılanarak yurt dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalatı ifade etmektedir.İthalatçı, ithalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük idaresine kayıtlı, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

İthalat yapabilmek öncelikle ortada satın alınacak bir ürün veya hizmet olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıdaki evrakların tamamlanması gereklidir:

* İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için),
* Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için),
* Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için),
* Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için),
* Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
* Yetkililerin kimlik sureti.

Bütün ürünler için geçerli olan yukarıda bahsedilen genel uygulamalar sonrasında, ithalatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde vergilerinin ödenmesi ve diğer işlemler de (gerekli izinlerin alınması, ardiye ücretinin ödenmesi, vb.) gerçekleştirilir.
Türkiye’de ithalattan gümrük vergisi, KDV, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu’nda belirtilen akaryakıtların ithali durumunda Akaryakıt Tüketim Vergisi alınır.

İthalat yapmak isteyen kişilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvurmaları gerekir. Bu konuda, Ekonomi Bakanlığı’nın web sayfası oldukça yararlı olup, söz konusu sayfada güncel olarak bütün ithalat ve standardizasyon tebliğlerine yer verilmektedir. Bazı ürünlerin ithalatında ürünün niteliği itibariyle ilgili kurum ve kuruluşlardan yukarıda belirtilen tebliğler çerçevesinde bazı belgelerin alınması ya da onaylatılması gerekir.

* TSE’den Uygunluk Belgesi,
* Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi,
* Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak garanti belgesi,
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi / Uygunluk Belgesi / Kimyasal Madde İthalat Belgesi,
* Ekonomi Bakanlığı’ndan İthalat İzleme Belgesi / Gözetim Belgesi,
* Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Uygunluk Belgesi.
gibi çeşitli kurumlardan birtakım belgelerin ithalattan önce temin edilerek Giriş Gümrük Müdürlüğü’ne sunulması zorunludur. Aksi takdirde ithalata izin verilmez.

Bir ürünü ithal etmeden önce şu hususlar değerlendirilmelidir:

* İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda satılabilirlik analizi ve fizibilitesini yapmak önem taşımaktadır (Örn. rakip ürünlerle karşılaştırma, kâr-zarar hesapları).
* Öncelikle malın yurda getirilmesi sürecinde ortaya çıkacak maliyeti iyi hesaplamak gerekmektedir. Ödenmesi gerekebilecek vergi, nakliye gümrük komisyon masrafları net olarak ortaya konmalı ürünün maliyeti ona göre hesaplanmalıdır.
* Ürünün tedarik eden firma ile bağlantıları sonuçlandırmadan önce söz konusu malın yurda girişi konusunda kota, yasak vb. kısıtlamaların olup olmadığını araştırmak gereklidir. Örneğin Uzak Doğu menşeli ürünlerin bir kısmında kota ya da telafi edici vergi uygulaması söz konusu olabilmektedir.
* Malı yurda sokmak için tabi olunan izinler olup olmadığını araştırmak, varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak çok önemlidir.
* Ürüne bağlı olarak belli standartlara uygunluk konusunda mevzuat araştırması yaparak ilgili kuruluşlardan onay alınması işlemleri takip edilmelidir.
* Yurt dışında düzenlenen fuarları ziyaret etmek ve ihracatçılarla temas kurmak, pazar araştırması yapmak ürün tedariki için önem taşımaktadır.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir