Liberal Nasıl Olunur ?

Liberal Nasıl Olunur ? Liberalizm kökeni M.Ö. 5. YY’da eski Yunan düşünürlerine kadar gitmektedir. Başka isimler altında olsa da liberal düşünce her dönemde vardı. Çünkü Liberalizmin savunduğu görüşler her dönem ilgi çekecek görüşlerdir. Liberalizme göre toplumları oluşturan bireylerdir, bireylerin mutsuzluğu toplumun mutsuzluğudur. Dolayısıyla bireyleri mutsuz edecek tüm olgular ortadan kaldırılmalıdır. Ve bireyler özgürleştikçe mutlu olur. Liberalizm kökeni özgürlüktür. Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler felsefesine dayanan Liberalizm çoğulcu yönetim sistemini savunur. Bu nedenle Tiranlıklara her zaman karşı çıkar.

Liberal olmanın temel prensibi Liberalizmin temel kurallarına sahip olmaktır. Bunlar:

– Bireycidir ve bireysel özgürlükten yanadır. Burada genel olarak anlaşılması gereken Liberalizmin millet kavramına karşı çıkmayıp Millet kavramı içinde halkın sürü gibi görülmesine karşı çıkmasıdır. Bireysel özgürlük kişinin ait olduğu topluluktan farklı görüşlerini beyan edebilmesidir.

– Hoşgörüyü savunur. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Liberaller bütün düşüncelerin açıkça ifade edilmesini ve özellikle dini hayatın korunması gerektiğini savunurlar. Daha terminolojik bir ifade ile hoşgörü, kısaca, kişinin başka birinin onaylamaya değer bulmadığı davranışını değiştirmek için güç kullanmayı reddetmesidir.

Özerklikten yanadır. Özerklik genel olarak bireyin kendisi yönetme özgürlüğüdür. Özerk birey uyacağı yasayı kendisi yaratmalı veya koymalıdır.

– Çoğulculuk ve Tarafsızlık Özelliği. Liberalizm pek tabi ki çoğulcu bir yönetimden yanadır. Zaten gerek Fransız ihtilalinde gerekse Amerikan Bağımsızlık Mücadelesinde Liberalist etki görülebilecektir. Buna mukabil Çoğulcu yönetimlerde ortaya çıkan farklı seslere de aynı mesafede olmayı gerektirir.

– Devletin sınırlı olmasından yanadır. Devlet her zaman her istediğini yapamaz.

– Liberal Demokrasiden yanadır.

Başkalarının özgürlük alanına girmeyen her bireyci, özgürlükçü düşünce akımını içinde barındıran liberaller, 17,18 ve 19.yy’da olduğu gibi günümüzde de toplumsal alanda ve siyaset alanında etkindirler. Bu arada yanlışımız varsa düzeltmekte “özgürsünüz”.

Okumak İster misiniz ?

Müslüman Nasıl Olunur ?

Müslüman Nasıl Olunur ? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Müslüman: “İslam dininden olan kimse, Muhammedî, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir