Sayıştay Denetçisi Nasıl Olunur ?

Sayıştay Denetçisi Nasıl Olunur ? Sayıştay Başkanlığı,  Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmakla görevli kamu kurumudur.

Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını  adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.

Sayıştay Denetçisi; Anayasa ve kanunlarla Sayıştay’a verilen inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini yerine getirir. Sayıştay meslek mensupları arasında sayılan Sayıştay Denetçisi;

• Uzman denetçi,
• Başdenetçi,
• Denetçi ve
• Denetçi Yardımcısı unvanlarından oluşmaktadır.Sayıştay Denetçisi Nasıl Olunur ?

Sayıştay Denetçisinin Görevleri

Denetçi görevlendirildiği;

• Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerini denetler.

• Denetim sonuçlarını rapor olarak sunar.

• Sayıştay’ın yargı fonksiyonunun bir parçası olarak yargılamaya esas raporları hazırlar.

• Raporların görüşülmesi esnasında ilgili yerlerde hazır bulunur.

• Sayıştay mevzuatında gösterilen ve Başkanlıkça kendisine tevdi edilen diğer işleri yapar.

Sayıştay denetçileri bu görevlerini; mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak yerine getirirler.

Sayıştay Denetçisi Nasıl Olunur ?

• Sayıştay Denetçileri mesleğe sınavla alınırlar ve denetçi  yardımcısı adayı olarak göreve başlarlar.
• Denetçi Yardımcısı Adaylığı ve Denetçi yardımcılığı süreçlerinde alınan kapsamlı eğitimlerin sonunda yeterlilik sınavında başarılı olan kişiler Denetçi unvanını almaya hak kazanırlar.
• Sayıştay Denetçileri; Bakanlıklar, Mahalli İdareler, SGK, Üniversiteler, KİT’ler gibi denetim gruplarında ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Bilişim Sistemleri, Eğitim, Mesleki Gelişim gibi özel çalışma alanları olan gruplarda görev alabilirler.
• Ayrıca denetçiler, Yargılama Dairelerinde, Temyiz Kurulunda, Daireler Kurulunda ve Rapor Değerlendirme Kurulunda raportör olarak görevlendirilebilmektedirler.
• Sayıştay denetçilerinin çalışma merkezi Ankara olup, mesleki faaliyetleri gereği ülkenin farklı yerlerine yerinde inceleme yapmak üzere gidebilmektedirler.

Sayıştay Denetçiliği sınavları ile ilgili duyurular Sayıştay Başkanlığı web sayfası üzerinden duyurulmakta ve başvuru koşulları ve başvuru yapabilecek bölümlerle ilgili detaylar Sayıştay Denetçisi Sınav İlanında duyurulmaktadır. Dönem dönem ilanlarda ihtiyaç duyulan personelin mezun olduğu bölüm değişiklikleri olabilmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!