Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kurumlarının birleştirilmesi ile kurulmuş, tüm çalışanların sosyal güvenlik politikalarını düzenlemek görevini üstlenmiş bir kurumdur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır. Sosyal Güvenlik politikaları çalışanların sağlık güvencelerinden, emeklilik durumlarına, izinlerinden tüm özlük haklarına kadar birçok konuyu içerir. SGK’ da memur olarak çalışan personel ise çalıştığı birimin özelliğine göre genelde evrak veya özlük işi yapmaktadır. Ankara’da olduğu gibi taşrada da çalışma imkanı bulunmaktadır. Hangi şehirde çalışılmak isteniyorsa bu daha çok KPSS puanına göre belli olur.Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’da Memur Nasıl Olunur ?

2013 yılına kadar ilanları incelediğimizde şu şartlar karşımıza çıkıyor genellikle:
– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Bu şartların ardından özel olarak mezun olunması gereken lisans bölümleri(bunları da 2013’e kadar verilmiş ilanlardan derledik):

–  Hukuk fakültesi
–  Ekonomi, İktisat, İş idaresi ve iktisat, İşletme-iktisat
–  Ekonomi-yönetim bilimleri
–  Ekonometri
–  Çalışma Ekonomisi
–  İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Kara Ulaştırma
–  Muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri
–  Maliye, Maliye-muhasebe
–  Sigortacılık ve sigortacılık-risk yönetimi
–  Aktüerya, Aktüarya, Aktüerya Bilimleri
–  Yönetim Bilimleri veya Yönetim Bilimleri Programları
–  Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
– Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
– İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Görüldüğü gibi SGK istihdam edeceği memur kadrosunu dört yıllık lisans mezunlarından seçmektedir. Bu bölümlerden mezun olan adaylar çift senelerde yapılan (en son 2012) KPSS B grubu sınavına girerler. KPSS B grubu Genel kültür ve genel yetenekten oluşan bir sınavdır. Bu sınavdan alınan puanla illerle birlikte tercihler yapılır ve sıralama gelirse atama gerçekleştirilir.

SGK görevde yükselmenin de mümkün olduğu bir kurumdur. Güncel bilgiler için SGK’nın personel işleriyle ilgilenen birimiyle görüşmeyi düşünebilirsiniz.

SGK personel alımı duyuruları ve personel yönetmeliğinde yapılan değişiklikler için SGK resmi web sayfasını takip etmenizi öneririz. Bu yazıda bulunan bilgiler zamanla geçerliliğini kaybetmiş olabilir.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir