Uzlaştırmacı Nasıl Olunur ?

Uzlaştırmacı Nasıl Olunur ? Ülkemizde, Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemini rahatlatmak için alternatif yöntemler geliştirilmektedir. Mahkemelerin iş yüklerinin sürekli olarak artması yargı yolunun pahalı oluşu, uzun sürmesi ve etkisizliği bu yönelişin gerekçelerinden bazısı olarak sıralanmaktadır. Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından hukuk sistemimizin çeşitli alanlarındaki alternatif çözüm niteliğinde sayılabilecek yolların yanında son dönemlerde yargıda önemli ölçüde alternatif çözümler üretildiği  gözlenmektedir.

Bu çözümlerden bir tanesi “Uzlaştırma” yöntemidir.  “6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan değişiklik sonrasında her Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu zorunluluk ile ortaya çıkan uzlaştırmacılar , Cumhuriyet savcısının onayıyla görev yapan şüpheli/sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören bireyler arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten kişidir.

Uzlaştırmacılık  ile dava süreçlerinden önce tarafların anlaşmaya varması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir.

Uzlaşma nedir?
Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarıdır.
Uzlaştırma nedir?
Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir.

Uzlaştırmacıların göreve başlamasıyla ortaya çıkan istatistikler gerçekten alternatif bir çözüm olan bu sürecin yargı sisteminin yükünü hafifletmede başarılı olarak ilerlediğini göstermiştir.

Uzlaştırmacılık kavramının ortaya çıkmasıyla en çok merak edilen konu ise Uzlaştırmacı Nasıl Olunur ? sorusudur.

“Kimler Uzlaştırmacı olabilir? Uzlaştırmacı olmak için özel bir eğitim gerekli mi? Sadece hukuk mezunlar mı uzlaştırmacı olabilir ? “şimdi bunlar ve benzer soruları cevaplayalım.

Uzlaştırmacı Nasıl Olunur ?

Uzlaştırmacı Nasıl Olunur ?

Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5 26594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 13-15. maddelerinde düzenlenmiştir

Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı görevlendirebilir.

Uzlaştırmacı olarak atanabilecek kişilerin, baroya kayıtlı avukat olması halinde herhangi bir ön şart  bulunmamaktadır. Ancak diğer hukukçuların uzlaştırmacı olarak atanabilmesi için ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olması gerekir.

Zorunluluk hâlinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen, bu maddede belirtilen şartları taşıyan hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir. Uzlaştırmacı olabilmek için gerekli eğitim şartları şu şekildedir;

1-)Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak

2-)Hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az 4 (dört) yıllık yüksek öğrenim yapanlar uzlaştırmacı olabilirler. Üniversitelerin; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunlarından müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabileceklerdir: Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku(Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku. Uzlaştırmacı olmak için gerekli şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Tam ehliyet sahibi olmak,
  • Baroya kayıtlı olmak (avukatlar için),
  • Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ya da İşletme Fakültesi gibi hukukla ilgili fakültelerden birinden mezun olmak (Hukuk Bölümü mezunları haricindeki diğer fakültelerden mezun olanlar Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanunu, Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ya da Borçlar Hukuku derslerinden en az 2 tanesini almış olmalıdır)
  • Kasıtlı olarak işlenen bir suç nedeniyle mahkum edilmemiş olmak
  • Terör örgütleriyle hiçbir şekilde bağlantılı olmamak
  • Adalet Bakanlığının onayladığı eğitim kurumlarında uzlaştırmacılık eğitimlerini almak.
  • Memuriyetten ya da meslekten disiplin nedeniyle çıkartılmamış olmak.

Yukarıda belirtilen şartlara sağlıyorsanız bir sonraki adım olarak; üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilen  en az 36 saat saat teorik 12 saat uygulamalı Uzlaştırmacı eğitimlerine katılmanız gereklidir. Uzlaştırma eğitim ücretleri her birimde farklılık göstermektedir.

Uzlaştırmacılık eğitim takvimi ve Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Uzlaştırmacı sınavları Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilir.

Uzlaştırmacılık ücretleri ise her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenerek Resmi Gazetede ilan edilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!