Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda Diyetisyen Nasıl Olunur ?

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda Diyetisyen Nasıl Olunur ? Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığına bağlı eski ismi ile hıfzıssıhha merkezi olan ana kurumlardan biridir. Bu kurumun kuruluş amacı ve görevleri şunlardır:

–  Aile hekimliği hizmetlerinin düzenlenmesi
–  Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
–  Halk sağlığı ile ilgili konular. (Örneğin; sağlıklı beslenme, okullarda yapılan aşılar, restoranların sağlık açısından denetlenmesi vs.)

Verem savaş, sıtma savaş ve kanser savaş daire başkanlıkları ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi bu kuruma bağlıdır.Daha önce ” Diyetisyen Nasıl Olunur ? ”  başlığında da bahsettiğimiz diyetisyenlik mesleği bu kurumun en çok istihdam ettiği meslek gruplarından birisidir. Buna göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda diyetisyen olarak nasıl çalışırım diyorsanız aşağıdaki şartları taşımanız yeterlidir:Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda Diyetisyen Nasıl Olunur ?

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda diyetisyen kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise;

–  Beslenme ve Diyetetik lisans bölümü
Bu saydığımız 4 yıllık lisans bölümünden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylara KPSS B grubu puan gelir. Bu puana göre aday tercihlerini yapabilir.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir