Nasyonalist Nasıl Olunur ?

Nasyonalist Nasıl Olunur ? Kelime manası olarak ulusçuluk demek olan nasyonalizm, aynı ırk, dil, kültür yapısına ait olan toplumları ortak bir çıkar etrafında toplamak ve hedeflerini buna göre belirlemek üzerine kurulmuş bir ideolojidir. Bir çok anlamda milliyetçilikle eşdeğer kabul edilen nasyonalizm modern manada Fransız İhtilali ile tetiklenmiştir. 19. yy’da kısmen Avrupa’da yayılmış 20.yy’da ise neredeyse tüm dünyayı etkilemiştir. Öyle ki 1920 li yıllardan İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Almanya, İtalya, Japonya devletleri nasyonalizmi devlet ideolojisi haline getirmiş, diğer devletlerde ise halk arasında çok büyük sükse kazanmıştı. Zaten ulus devletlerin yayılmasının ana nedeni bu ideolojiydi. Buna rağmen her ülkede farklı manada uygulanabiliyordu. Mesela Nazi Almanyası’nda, Nasyonal Sosyalizm adıyla uygulanmıştır. Bunun manası sosyalizmdeki eşitlik ve emeğin değer bulması ile milliyetçiliğin bir arada uygulanma iddiasıdır.

Nasyonalizmi hayat idolü görenler nasyonalist ya da milliyetçi ya da ulusalcı olarak adlandırılır. Her milletin nasyonalistinin kendine özgü düşünce yapısı vardır. Makro anlamda nasyonalist mikro anlamda Türk milliyetçisi nasıl olunur aşağıdaki maddelerde açıklamaya çalışacağız:

–  Nasyonalizmin ilk kuralı ait olunan ırkın savunucusu olmaktır. Ancak burada iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi ait olunan ırkın diğer ırklardan üstün olduğunu iddia etmek ileri nasyonalizmdir yani ırkçılıktır. Ancak tüm ırkların eşit olduğunu iddia etmek ancak buna rağmen kendi ırkının istikbali için çalışmak milliyetçilik olarak adlandırılabilir.
– Vatan sevgisi ve bayrak sevgisi nasyonalistler için çok mühimdir. Vatan bir ana, devlet ise baba gibi görülmektedir. Bayrak ise o milletin namusudur. Bu nedenle üçü de kutsal kabul edilir.
–  İkinci bir kural nasyonalist ortak ırk, kültür ve dile sahip olduklarıyla aynı fikir yapısı ve ortak çıkarlarda buluşandır. Mesela Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte ilk yaptıkları şey Almanca konuşan tüm milletleri tek bir bayrak altında birleştirmekti. Bunun yanında Türk nasyonalistleri arasında da Türkçe konuşan ve Türk kültürünün hâkim olduğu bölgeleri birleştirip Turan İmparatorluğu kurmak yatar. Aynı durum Yunanlılarda Megalo İdea, Sırplarda Büyük Sırp Devleti, Ermenilerde Büyük Ermenistan düşünceleriyle hayat bulmuştur.
–  Dünyadaki tüm nasyonalist akımlarda ortak olan bir yapı vardır ki bu da askeri güçtür. Nasyonalistler en çok önem verdikleri kurum olan orduyu her zaman kendilerine referans alırlar ve ordudaki askeri disiplini kendilerinde uygularlar.
– Ekonomik manada devletçidirler. Ancak bu devletçilik sosyalizmdeki gibi değildir. Devletin önemli kurumlara hâkim olması esastır. Buna rağmen özel teşebbüs ve ferdi mülkiyet desteklenir.

–  Nasyonalistlerin din anlayışı milletten millete değişkenlik gösterir. Örneğin din algısı millet algısı ile bütünleşmiş olan uluslarda milliyetçilik din ile birlikte anılmaktadır. Genelde Türk Milliyetçilerinin ve Arap milliyetçilerin düşünce yapısı bu şekildedir. Ancak Avrupa milliyetçilerinin daha da laik bir düşünce yapısına hâkim oldukları söylenebilir.
–  Tarih bilinci ve ataların kahramanlık öyküleri nasyonalistler için birer tanıtım vasıtası olarak kabul edilebilir.

Bu kurallara bağlı olan ve hayat felsefesi haline getiren kişiler nasyonalist olarak adlandırılır.

Okumak İster misiniz ?

Aktivist Nedir ? Aktivist Eyleme Ne Demek ? Aktivist Nasıl Olunur ? Aktivist Kime Denir ?

Aktivist Nasıl Olunur ?

Aktivist Nasıl Olunur ? Diğer bir ismi de eylemcilik olan aktivizm toplumsal bir değişim veya …

1 Yorum var

  1. Tarihçi Mapper

    Nasyonalizm çok önemlidir. Ama ileri gidince dehşet verici sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden milliyetçilik olarak uygulanmalıdır. Diğer bir yandan milliyetçilik (Nasyonalizm) olmasa olmaz dır. Çünkü zaten milliyetçilik olmazsa devlet olmaz !

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir