Amatör Telsizci (Radyo Amatörü) Nasıl Olunur ?

Amatör Telsizci Nasıl Olunur ? Amatör Telsizci (Radyo Amatörü) Nasıl Olunur ? Radyo Amatörü Nasıl Olunur ?1901 yılında Marconi’ nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle başlayan amatör telsizcilik ya da bir diğer adıyla radyo amatörlüğüne çoğumuz filmlerden aşinayızdır. Babam ve Oğlum filmindeki küçük çocukların telsizle oynama merakını çoğumuz hatırlarız. Yine Hollywood’dan birçok filmde de eminiz rastlamışsınızdır. Nedir bu amatör telsizcilik, nasıl olunur diyorsanız öyle kolay değil. Sınavlara girip belge almaya varana kadar uzun bir süreci var. Ama önce amatör telsizci ne yapar ona bir bakalım.

Amatör telsizciler yönetmeliğe göre; hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler olarak tanımlanmıştır. Buna göre amatör telsizciler;Telsiz istasyonu kurabilir,
– Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtabilir,
– Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın hizmetine sunabilir,
– Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirebilir, şebekeler kurabilir ve bu şebekeleri çalışır halde tutabilir,
– Her biri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenleyebilir ve bu yarışmalara katılabilirler.

Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere bu bir gönül ve merak işi. Eğer merak ediyor ve bu işe gönül vermek istiyorsanız yapmanız gerekenler yine yönetmelikte düzenlenmiş. Buna göre amatör telsizci olmak isteyen kişinin mutlaka amatör telsiz belgesi edinmesi gerekli. Bu belgeyi edinebilmek için de sınavlara girip başarılı olması şart.

Amatör telsizcilik sınavları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılmakta ve sınava ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM’nin web sayfasında yayınlanmakta. Sınava 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip kişiler başvurabiliyor. Amatör telsiz sınavına katılmak isteyen adaylar sınav giriş ücreti yatırdıktan sonra web sitesinden online olarak ya da yine web sitesinden edindikleri formu doldurup şahsen veya posta yoluyla göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Adaylar A, B veya C sınıfı telsizcilik belgesi için başvuru yapabilirler. Bu belge sınıfları amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerine işaret eden belgelendirme düzeyini gösterir.Amatör Telsizci (Radyo Amatörü) Nasıl Olunur ?

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde amatör telsizcilik sınavına girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir. A ve B sınıfı telsizcilik belgesi için sınav konuları amatör radyo düzenlemelerini, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandlarını ve teknik kriterleri kapsar. C sınıfı telsizcilik belgesi için sınav konuları ise pratik ve temel haberleşme tekniklerini ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen C sınıfı amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandlarını ve teknik kriterleri kapsar. Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alan adaylar A sınıfı, 60-74 arası puan alan adaylar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınavda başarılı olup A, B veya C sınıfı belge almaya hak kazanan kişiler sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde; yanlarında iki adet fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı, Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı, amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi, 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru ile birlikte Telsiz Genel Müdürlüğü’ne ya da Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunurlarsa amatör telsizcilik belgelerini alabilirler. Ancak alınan bu belgeler sürelidir ve amatör telsizcinin sürenin dolmasından 6 ay önce yazılı başvuru, süresi dolan belgenin aslı, iki adet fotoğraf, sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı, T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı, belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi ile birlikte yeniden başvurması gerekir.

Sınavın başarılıp gerekli belgelerin de teslim edilmesiyle amatör telsizci olmayı başardınız.
17 Mayıs Dünya İletişim Günü’nü de unutmayınız.
Daha ayrıntılı bilgi için Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) web sitesinden faydalanabilirsiniz. İlgili adres : http://www.trac.org.tr/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!