AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur ?

AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur ? sorusundan önce sizlere AFAD Kurumu hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonu ile ilgilenen bir kamu kuruluşudur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ülkemizde ki afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, ihtiyaç duyulduğunda afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı vb. ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aynı zamanda AFAD yukarıda belirtmiş olduğumuz kurumların dışında gönüllülük esasına dayalı olarak AFAD Gönüllülerinin de katkılarıyla ülkemizde ortaya çıkabilecek herhangi bir afet ve acil durumda ülkemizde yaşayan tüm insanlara yardımcı olmaktadır.

AFAD gönüllüsü kimdir ? Afad Gönüllüsü Nasıl Olunur ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, AFAD Gönüllüllük Projesi başlatılmıştır.

AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir.

AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir.

AFAD Gönüllülük Projesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı web sitesinde bu şekilde tanıtılmaktadır.

Nasıl AFAD Gönüllüsü Olabiliriz ?

Öncelikle AFAD Gönüllüsü olabilmek için bazı şartlar var. Bu şartlar Başkanlığa ait web sitesinde “Başvuru Koşulları Nelerdir ?” başlığında şu şekilde paylaşılmış;

  1. AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.
  2. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
  3. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Bu şartlara sahipseniz ve gerçekten acil durumlarda herhangi bir heyecan ve korkuya kapılmadan stresinizi baskılayabileceğinize inanıyorsanız AFAD Gönüllüsü olabilmek için e-devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Tabii ki başvuruyu yapmış olmanız AFAD gönüllüsü olduğunuz anlamına gelmemektedir. AFAD Gönüllüleri Projesi ile amaçlanan hedefler şu şekildedir;

  1. Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesine yönelik AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.
  2. AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.
  3. AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek.
  4. Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
  5. Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Yukarıdaki adımları tamamlayabilmek için AFAD Gönüllü Eğitim Programını yani; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerini tamamlamanız gerekmektdir. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflemektedir.

Eğitimlerinizi tamamladıktan sonra bulunduğunuz veya yakınınızda ki bir bölgede afet ve acil durum ihtiyacı ortaya çıktığında AFAD Gönüllüsü olarak görevlerinizi yerine getirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapabilmek için  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  web sitesinde bulunan https://www.afad.gov.tr/afad-gonulluluk-projesi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okumak İster misiniz ?

Müslüman Nasıl Olunur ?

Müslüman Nasıl Olunur ? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Müslüman: “İslam dininden olan kimse, Muhammedî, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir