Klasik Nasıl Olunur ?

Klasik Nasıl Olunur ? Klasizm, Rönesans döneminde ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Özellikle 17.yy Avrupa’sında etkisini bir hayli gösteren Klasizm eski Yunan ve Roma sanatını temel alır. Rönesans aristokrasisinin bir ürünüdür. Klasizme göre insan aklının kabul etmediği hiçbir şey doğru değildir. Yıllar boyu romantizm ile yarışmıştır. Öyle ki bu mücadele 20.yy’a kadar sürmüştür.

Klasizmi desteklemenin yani klasik olmanın başlı başına bir takım kuralları vardır. Kısaca bunlara değinebiliriz.

– Klasikler romantiklerin aksine akılcıdır. Bunda, Eski Yunan düşünce yapısının etkisi büyüktür. Klasizmin akılcılığına edebiyatta daha sık rastlanır.
Klasizmin bir diğer özelliği sanat sanat içindir kuralına bağlı olmalarıdır. Bundaki mantık yine akılcılığına dayanır. Kastedilen ise sanatın herkesin anlaması için yapılmasının manasız olduğudur. Ancak Türk edebiyatında bazı yazarların klasik olmalarına rağmen sanat toplum içindir kuralını benimsedikleri de görülür.
– Klasiklerin bir diğer özelliği seçkin dil kullanmalarıdır. Aristokrat bir kökenden gelen klasizmin kullandığı dil de aristokratların kullandığı dildir.
Klasizmde önemli olan konu değil konunun işlenişidir. Konuyu işlerken üç birlik kuralına (olay, yer, zaman) uyulur. Konuda akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
– Klasik eserlerde ve klasiklerde görülen en önemli özelliklerden birisi de denge ve ölçülülüktür. Bu nedenle romantikler gibi duyguların aşırı bir şekilde dışarı vurumu burada görülmez.
– Güzellik ve görkem de klasizmin önemli özellikleridir. Bu da aristokrat kökene bağlanabilir.
– Klasik sanatçılar yine romantiklerin aksine eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.

Bir zaman sonra tahtını romantizme bırakmak zorunda kalan klasizm tartışması yakın zamanlara kadar devam etmiştir. Günümüzde tartışmalar olmasa bile klasikler ve klasik eserler edebiyat ve sanat hayatımızda halen yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!