Anarşist Nasıl Olunur ?

Anarşist Nasıl Olunur ? Kelime anlamı yönetici olmaması demek olan anarşizm 18. Ve 19. yy’ın yaygın ideolojilerinden birisidir. Buradaki mana belli bir yönetim erkinin olmaması, hükümetin olmamasıdır. Anarşistler belli bir hiyerarşiye karşı olduklarından dolayı hiyerarşinin en üst temsil makamı olan devlet sistemine de karşıdırlar. Kısacası devlet, hükümet, otorite, hükmeden bir unsur olan her şey anarşizmin karşısındadır. Bazı düşünürler sosyalizmin hükümetsiz şeklidir der anarşizm için. Buradan şunu da anlıyoruz ki anarşiştler sosyalisttirler. Ancak sosyalizmdeki devlet sistemine karşıdırlar. Ülkemizde anarşist kimi zaman terörizmle yakıp yıkmakla karıştırılıyorsa da biz burada düşünce kısmından bahsedelim.

Buradan çıkışla anarşist nasıl olunur sorusunu maddeler halinde inceleyebiliriz:

–  Anarşistler özgürlükçüdür. En büyük özellikleri özgürlükçü olmalarıdır. Özgürlükten kasıt bireysel özgürlüktür. Bireyin toplum içerisinde kimi zaman başkalarının alanlarına dahi tecavüzünü mubah sayan bir özgürlükçü düşünce yapısı hâkimdir.

–  Anarşistler her türlü otoriteye karşıdırlar. Buna devlet, hükümet, din, aile, ebeveyn dâhildir. Devletin olmadığı, sınırların kalktığı, bireyin kendi kendisini yönettiği, kanunların olmadığı bir düzen isterler.

Anarşist Nasıl Olunur ?

–  Anarşistler aynı zamanda kesinlikle sosyalisttirler. Çünkü anarşizmin temelinde kapitalizm karşıtlığı yatar. Ekim devriminde, Fransız ihtilalinde anarşistlerin hep en önde olması onların eşitlikçi bir toplum oluşturmak istemelerine ve ayrıca sömürü düzenine son vermek istemelerine dayanır. Özel mülkiyete karşıdırlar.

–  Her anarşist grup için denmese de, anarşistlere göre şiddet sonuca varmak için uygulanabilir bir yöntemdir. 19. yy Fransasındaki meşhur bombalama olayları, bu bombalama olaylarında hayatını kaybeden masum insanların olması bunun bir göstergesidir.

–  Bunların yanında Hristiyan anarşistler, yeşil anarşistler gibi gruplar da bulunmaktadır. Mesela Hristiyan anarşistler Tanrıya bağlı iken devlete bağlı değildir.

–  Anarşizm genel olarak otorite ve devlet düzenine karşı olduğundan devletin her türlü yönetim hakkına ve vergi, askerlik gibi zorunluluklarına da karşıdır.

–  Anarşistler otorite kabul etmedikleri için kendi aralarında da belli bir yönetim ya da örgütlenme yolunu gösterememişlerdir.

Anarşist nasıl olabilirim diyorsanız, yukarıdaki görüşleri benimseyerek işe başlayabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken bir şey vardır ki anarşizm devletin kaldırılması ile birlikte düzenin nasıl sağlanacağına sağlıklı bir cevap verebilen bir sistem olmadığı için hiçbir zaman uygulanamamış ve ütopya olarak kalmıştır. Warren Buffet miras aktarmayacağını ilan ettiği için anarşist sayılır mı desek anarşist arkadaşlar muhakkak karşı çıkacaklardır.

Son not: Bu site yazarlarından hiçbiri anarşist düşünce akımına mensup değildir, tavsiye de etmez saygılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!