Erasmus Değişim Öğrencisi Nasıl Olunur?

Erasmus Değişim Öğrencisi Nasıl Olunur? Öğrencilerin yurt dışında bir üniversitede belli bir süre eğitim almasına olanak sağlayan Erasmus Programı son yıllarda çok revaçta. 1987 yılından günümüze 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi Erasmus programı sayesinde başka bir Avrupa ülkesinde belli bir süreliğine eğitim alma imkanını elde etmiş. 2012 yılı itibariyle bu sayının 3 milyon olması hedefleniyor ve bekleniyor. Program adını Hollandalı düşünür Erasmus’dan almış. Nedeni Erasmus’un Avrupa’nın ortak bir bilim ve sanat çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılar, çağının eğitim felsefesine olan etkisi ve tabi ki hayatı boyunca Avrupa’nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşamış olması.

Erasmus programının amacı Avrupa’da yüksek öğretim kalitesinde artış yakalamak. Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek, bu amaçla öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlamak Erasmus programının temeli. Erasmus Programından AB üyesi 27 ülke ile birlikte İzlanda, Liechtenstein, Norveç ile Türkiye, Hırvatistan ve İsviçre faydalanabiliyor. Ülkelerin üniversite, akademi ve benzeri kurumları Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Komisyon Yürütme Ajansı’na başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter-EUC) alarak öğrenci ve personelinin Erasmus programlarından faydalanmasını sağlayabiliyor.Erasmus Değişim Öğrencisi Nasıl Olunur?

Erasmus değişim öğrencisi olabilmek için öğrencinin okuduğu üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olması gerek. İlk koşul bu. Bundan sonra ise TC vatandaşı olmak ya da başka ülkenin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de eğitim veren bir okulda kayıtlı öğrenci olmak ya da Türkiye’de yaşıyor olması gerek. Erasmus Programına başvuran kişinin ön lisans/lisans/yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenci olması ve ön lisans ile lisans öğrencilerinin hazırlık sınıfı hariç bir yıllarını tamamlamış olması da aranan diğer şartlardan. Burada önemli bir konu Erasmus programına daha önce başvuruda bulunup kabul edilmiş öğrencilerin tekrar bu programa alınamıyor oluşu. Bütün bu koşulların yanı sıra öğrencisi olunan bölümün kurumlar arası anlaşmaya sahip olması ve öğrencilerin Ulusal Ajans’ın her akademik yıl için belirlediği kriterleri (not ortalaması, yabancı dil puanı gibi) taşıyor olması da diğer iki koşul.  Erasmus programına başvuru kriterlerini taşıyan öğrenciler Öğrenci Başvuru Formunu ilgili akademik danışmana ileterek başvurusunu tamamlar. Tüm öğrenci başvurularının tamamlanması ile başvuruda bulunan öğrenciler için sözlü sınav ve yabancı dil seviye tespit sınavı gerçekleştiriliyor. Öğrenci seçimlerinin tamamlanmasının ardından gitmesi kesinlik kazanan öğrenciler alacağı derslerin seçimini yaparak ve Öğrenim Anlaşması imzalayarak süreci tamamlar.

Öğrencinin gittiği ülkedeki konaklama yerinin ayarlanması üniversitenin sorumluğunda değil, ancak gidilecek üniversitenin Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler veriyor. Vize işlemleri de yine Erasmus değişim öğrencisinin sorumluluğunda.  Öğrencilere Erasmus kapsamında ödenecek aylık hibeler akademik yıl öncesinde belirleniyor. Örneğin; hibe tutarları 2012-2013 dönemi için gidilecek ülkeye göre 300 ile 600 Euro arasında değişiyor. Bu hibeler taksit oranları ilk taksit oranının toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde belirlenip 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılırken; ikinci taksit ödemesi değişim programını tamamlayan öğrencinin final raporunu, katılım sertifikasını ve transkriptini teslim etmesi sonrasında ödeniyor.

Erasmus programına katılarak yurtdışı deneyimi edinebilir, değişik kültürleri tanıma ve kendi kültürünüzü tanıtma fırsatı bulabilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve eğitim sonrası için iş ve mesleki bağlantılar kurma şansına erişebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için Türk Ulusal Ajansı’nın resmi web sitesinden faydalanabilirsiniz: http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!