Esnaf Nasıl Olunur ?

Esnaf Nasıl Olunur ? Esnaf genel olarak küçük ticarethaneler ile el sanatları işleri ile uğraşan, buradan ticari bir menfaat gözeten kimselerdir. Osmanlı döneminde sadece sabit bir dükkanı olan değil aynı zamanda seyyar gezenlerde esnaf statüsündeydi. Ayrıca bu dönemde kendilerine ait loncaları bulunur başlarında da bir esnaf şeyhi olurdu. Esnaf nasıl olunur sorusunu Ağustos 1964 yılında yürürlüğe giren Esnaf ve Küçük Sanatlar Kânununa göre tanımlarsak: “gezici olsun, ister bir dükkânda veya bir sokağın belli bir yerinde sabit bulunsunlar, ticareti, sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanarak ve geliri o yer gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliği kazanmasını icap ettirmeyecek miktarda sınırlı olan kimselerdir”  Geçimini kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükle idare eden kimselerde esnaf olarak adlandırılır.

Esnaf Nasıl Olunur ?

Esnaf Nasıl Olunur ?

Esnaflar kendi meslek gruplarının oluşturduğu derneklere üye olmak zorundadırlar. Örneğin bir berber berberler odasına, bir fırıncı fırıncılar odasına kayıtlı olmalıdır. Bu odalar o esnaflara bazı kurallar getirebilir ve ceza kesebilir. Örneğin Berberler odası Pazar günleri haksız rekabet olması ihtimaline karşı tüm erkek berberlerinin kapatılacağını söylüyorsa erkek berberleri buna uymak zorundadır. Veya Fırıncılar odası ekmeğin gramını belli bir oranda belirlemişse fırınlar o gramda ekmek üretmelidir. Bu odalar ise bir konfederasyon adı altında toplanırlar.

Esnafların tabi olduğu hükümler ise şunlardır:

– Esnaflar tacir statüsüne tabi değildir.

– Dolayısıyla (aksi belirtilmedikçe) tacirlerin üstlendikleri mükkellefiyetler ve sorumluluklar esnaflara uygulanamaz.

– Esnaf iflasa tabi değildir

– Şirketlerin tuttuğu Defter-i Kebir Yevmiye defteri gibi defterlerden tutmazlar. Sermaye durumlarına göre tevkifata tabi olabilirler veya işletme defteri tutarlar.

– Hukuki konularda üç kişiden az kişi çalışıyorsa iş kanunu değil borçlar kanunu hükümleri uygulanır.

Günümüzde küresel şirketlerin ortalığı kasıp kavurduğu böyle bir dönemde odalarıyla konfederasyonlarıyla esnaflık hala hayatta ve ayaktadır.

Ancak özellikle kosgeb gibi kuruluşların yanında banka gibi kuruluşların kredileri de çokca kullanılmaktadır. Tabi siz bu riski alıyorsanız, sonuçta bu önemli bir karar.

Esnaf oluyorsanız odalara kayıt nasıl olunur yazımızı da mutlaka okuyun: http://www.nasilolunur.net/odalara-kayit-nasil-olunur.html

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir