Kemalist Nasıl Olunur ?

Kemalist Nasıl Olunur ? Kemalizm Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve düşünce yapısının dünya görüşü haline getirilmesi sonucu oluşmuş bir ideolojidir. Kemalizm düşüncesine sahip olan, savunan ve hayat felsefesi haline getirenlere Kemalist denir. Kemalist lafzı ilk önce ulusal kurutuluş savaşı esnasında Milli Mücadele saflarında olanlara İngilizler tarafından takılmış bir etiketti. Ancak daha sonraları Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk inkılaplarının ülke yönetiminde etkin olması ile birlikte Atatürk’ün bu ilke ve inkılapları çevresinde toplanan herkese Kemalist denmiştir. Kemalizm’in diğer ismi Atatürkçülüktür. Dolayısıyla Kemalistlere Atatürkçü de denir.

Kemalizm’in kendine göre belli başlı ilkeleri vardır. Kemalist olmanın yolu da bunlardan geçer. Bunlar:

Kemalist Nasıl Olunur ?

–  Kemalizm Türk milliyetçiliği üzerine kuruludur. Ancak bu milliyetçilik ırki ve kültürel bir temelden öte aynı topraklarda yaşama üzerine veya Türklüğü bünyesinde hissetme üzerine kurulu bir milliyetçiliktir. Ne mutlu Türküm diyene sözü bunu net bir biçimde açıklar.
–  Kemalizm halkçıdır. Halkçılık demokrasiyi ve halk egemenliğini esas alan bir düşünce yapısıdır.
–  Kemalizm laiktir. Dini mevzuların kendi çatısı altında değerlendirilmesinden yanadır. Ayrıca gericiliğe, batıl itikatlara ve hurafelere karşıdır.
–  Kemalizm cumhuriyetçidir.
–  Kemalizm üniterdir. Ulus devlet ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.
–  Kemalizm iktisadi alanda devletçidir. Özel teşebbüsü destekler ancak belli başlı kurumların muhakkak devlet kontrolünde olmasından yanadır.
–  Kemalizm kadın haklarından yanadır.
–  Kemalizm antiemperyalisttir. Bu yönden bakıldığında mazlum halkların yanındadır.
–  Kemalizm inkılapçıdır. İlerlemekten yanadır. Bu yönden geleneksel muhafazakârlığa karşıdır.
–  Sanat, edebiyat, kültür bakımından da millicidir. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumların kurulma mantığıda Kemalizm’den çıkmıştır.

Kemalizm’in belli başlı ilkeleri bunlardır. Bu ilkelere bağlı olanlar Kemalist olarak adlandırılır. 1930 lardan itibaren Kemalizm olarak adlandırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!