Hristiyan Hacı Nasıl Olunur ?

Hristiyan Hacı Nasıl Olunur ? Hristiyanlıkta hac kavramı İslam’dakinden biraz farklıdır. İncil’de bu konuda bazı kısımlar bulunmaktadır. Mesela bazı kısımlarda Rabbinin gösterdiği yere git denmiş, bazı kısımlarda İsrail toprakları hedef gösterilmiş, bazı kısımlarda Kenan ülkesi hac için tercih edilmiştir. Dolayısıyla Hristiyanlık inancında Hac bir yeri ziyaret gibi olabileceği gibi ruhsal manada çekilen ıstıraplar ya da din için yapılanlarda hac sayılmaktadır. Mesela Hristiyanlık inancına göre çarmıha gerilen Hz İsa o sırada hac vazifesini yerine getirmiş oluyordu. Hac bir noktayı ziyaret etmekten öte Tanrı’nın bu ziyaret edilen yerde tarih boyunca ne yaptığını, nasıl yaptığı, bu yerlerdeki Tanrı halkına nasıl yollarla konuştuğunu, insanların Tanrı’nın sağlayışını nasıl cevapladığını, Tanrı’nın emiler, uyarılar ve azarlamalarla halkını nasıl bereketlendiğini, Tanrı’nın halkının nasıl iman tanıklığı verdiğini ya da nasıl imanda zayıfladığını düşünmek; anlamak ve bu gün biz yaşamakta olanlar için bunlardan bir ders çıkarmak ile hac amacına ulaşmış oluyordu. Buna rağmen Hristiyanlar Hac amacıyla Kudüs, Efes ve Roma’yı ziyaret ederler.Hristiyan Hacı Nasıl Olunur ?

Tabi bunda görüş farklılıkları belirleyici olmuştur. Roma Katolik Kilisesi, Hristiyan dünyasında daha çok siyasi nüfuz edebilmek için amacıyla, Roma kentini hac merkezi ilan etmiş, Kudüs’e giden Hıristiyan hacıları buraya çekmek için çeşitli teşviklerde bulunmuştur. M.S. 431 yılında toplanan üçüncü “Eukumenik Meclis”, Meryem Ana’nın oğlu İsa’yı, tanrının oğlu olarak doğurduğu doktrinini onaylamıştır. İlk Meryem kilisesinin Efes’te inşa edilmesi ve söz konusu meclis kararının bu kilisede alınması büyük bir olasılıkla M.S. 1. yüzyılın ikinci dörtlüğünde, Meryem Ana’nın gerçekten bu kentte oturmuş olmasından gelmektedir. Bu nedenle Meryem Ana Kilisesi, Hıristiyanlar için kutsal hac merkezlerinden birisi olmuş, bu nedenle birçok Hristiyan turist ülkemize hacı olmak için gelmektedir.

Hac için tapınağa ya da kutsal mekâna gelen Hıristiyan, niyetlenmiş olduğu hac ibadetini birkaç şekilde yerine getirebilir. Bunları maddeler halinde şöylece belirtebiliriz:

  1. Bedenî dua: Bu dua, yüzüstü yere kapanma, elleri çaprazlama bağlama gibi hareketlerle yerine getirilir.
  2. Sessiz tövbede bulunma: Çıplak ayakla ağır ağır dizler üzerine çökerek yapılır.
  3. Su kullanma: Suya temas ederek ya da değişik şekillerde sudan faydalanarak ibadet yapılmış olunur.
  4. Ayak egzersizlerini çoğaltarak: Tanrı rızasını kazanma amacı güdülür.

Bu üç şehirden herhangi birinde yukarıdaki maddelerin uygulanmasıyla birlikte Hristiyan hacı olunduğu belirtiliyor. Siz yine de din adamlarına sorun.

Eğer müslümansanız hacı nasıl olunur şu linkteki yazımıza bakmanız gerekiyor: https://www.nasilolunur.net/musluman-haci-nasil-olunur.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!