Hristiyan Nasıl Olunur ?

Hristiyan Nasıl Olunur ? Hristiyan lafzı Hz İsa’nın getirdiklerine inanan ve bunu din olarak kabul edenler için kullanılmıştır. Hristiyan kelimesi mesihten türemiştir. Zira Hz İsa’nın Yahudilerin yüzlerce yıldır bekledikleri mesih (kurtarıcı) olduğuna inanılmıştır. Ayrıca Hristiyanlara aynı zamanda İsa’nın yolundan giden manasında İsevi ya da Nasıra kasabasında doğduğu için Nasranî de denmektedir. Hz İsa, Hristiyan ve İslam kaynaklarına göre Hz Meryem’in hiçbir erkek eli değmemesine rağmen mucize olarak hamile kalması sonucu doğmuştur. Yahudiler buna inanmazlar. Doğumu ile birlikte daha kundakta iken konuşması ve çocukluğunda mucizevi haller göstermesi etrafındaki insanların dikkatini çekmişti. Kendisine peygamberliğin verilmesi ve İncil isimli kutsal kitabın inmesiyle birlikte Hristiyanlık dini oluşmuş oldu. M.S. 300lü yıllara kadar özellikle Romalı putperestlerden ve Yahudilerden büyük baskı gören Hristiyanlık buna rağmen büyük bir hızla yayılmıştır. Günümüzde İslam dini ile birlikte en kalabalık din olan Hristiyanlık Amerika, Avrupa ve Avustralya’da yaygındır. Diğer kıtalarda da bağlıları bulunmaktadır. Hristiyanlığa bağlı birçok mezhep vardır ve bu mezhepler birbirleri ile büyük oranda çelişki içindedir. Başlıca mezhepleri: Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlıktır.

Hristiyan Hz. İsa’nın getirdiklerine (İncil) ve Kilisenin öğretilerine bağlıdır. Doğrusu Hristiyanlığın inanç esaslarını belirlemek ve Hristiyanlığı bir bütün olarak anlatmak çok zordur. Çünkü Hristiyanlıkta inanılan ve değer verilen şeyler genelde İncil’de geçen hikâyeler ve Hz İsa’nın ve havarilerin dolaştıkları yerlerdir. Bu nedenle kulaktan dolma ve hurafeler Hristiyanlıkta çok ciddi bir yer kaplamaktadır.  Buna rağmen Hristiyan olmak isteyen bir kişi aşağıdaki kurallara kalben inanmak zorundadır. Bunlar:

– Tanrı tektir. Yaratıcıdır, Rabdır. Dolayısıyla tüm ilahi dinlerde olduğu gibi Tanrıya Şirk koşmak ve putperestlik kesinlikle yasaktır.
– Hz. İsa Tanrının peygamberidir. Ancak sadece bir beşer ve peygamber değil aynı zamanda Tanrının biricik oğludur. Dolayısıyla İsa’da Tanrısal bir şekil vardır.
–  Hristiyanlıkta diğer ilahi dinlerde olduğu gibi Ahiret inancı, kader inancı vardır. Ayrıca on emirde geçen yasaklar Hristiyanlık içinde geçerlidir. Sadece haftanın kutsal günü Pazar günüdür.
– Hristiyanlıkta doğan her çocuk günahkâr olarak doğar ve vaftiz olarak bu günahlardan arınır. Ayrıca Tanrı İnsanlığın günahlarını bağışlamak için oğlu İsa’yı çarmıhta öldürmüştür. Bu nedenle Hristiyanlıkta çarmıhın şekli olan haç kutsaldır.
– Hristiyanlıkta inanılması gereken en önemli konu ise üçleme yani teslistir. Bu baba(Tanrı), Oğul(Hz İsa) ve kutsal ruhtur(Hz Meryem’in rahimine girip Hz İsa’yı oluşturan Tanrının nefesidir)

Bunlara kalben inanan bir kişi bulunduğu bölgedeki herhangi bir kilisenin kontrolünde dille de bunları söyler ve vaftiz olur. Vaftiz olmak tüm vücudu suyun içine sokup çıkarmaktan ibarettir. Vaftizle birlikte Hristiyanlığa girilmiş olunur.

Okumak İster misiniz ?

Aktivist Nedir ? Aktivist Eyleme Ne Demek ? Aktivist Nasıl Olunur ? Aktivist Kime Denir ?

Aktivist Nasıl Olunur ?

Aktivist Nasıl Olunur ? Diğer bir ismi de eylemcilik olan aktivizm toplumsal bir değişim veya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir