Kaymakam Nasıl Olunur ?

Kaymakam Nasıl Olunur ? Kısa bir giriş.
Kaymakamlık kelimesinin Osmanlıca karşılığı kaim-makam’dır.

Bunları söylememizin sebebi, talip olduğunuz makamın neyi ifade ettiğini kavramanız gerektiği kanaatinde olmamız.
Kaim lügatte birinin yerine geçendir. Kaim-makam ise makamda duran kişiyi ifade eder. Tanzimat döneminde oluşturulan bu makam valinin vekili sıfatıyla nahiye’yi (ilçeyi) idare eden, mülkiye amiridir. Yine bu makam orduda binbaşı ile albay arasındaki rütbeyi ifade eder. Hâsılı Kaymakam dediğimiz yönetici geçmişi Tanzimat Dönemine kadar giden mühim bir meslektir.
İlçede hükümeti temsilcisi olan kaymakam, genel idarenin en üst kademesindeki kişidir.
Bu kısa girişten sonra, asıl cevap bekleyen soruya dönelim.
Kaymakam Nasıl Olunur ?

Sınava giriş şartları nelerdir?

Kaymakam nasıl olunur?
Kaymakamlık mesleğine sınavla girilmektedir.
Günümüzde kaymakam olmanın öncelikli şartı lisans mezunu olmaktır. Peki, hangi alanlardan mezun olanlar?

 • Siyasal bilgiler
 • Hukuk
 • İktisat
 • İşletme
 • İktisadi ve idari bilimler fakülteleri

Ve bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışında en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olanlar.

Kaymakam adaylığı sınavına girebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde yer alan genel şartlara ve 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununun 2. maddesinde yer alan şartlara haiz olmak gerekmektedir. Peki, bunlar ne derseniz, buyurunuz:  http://www.mevzuat.gov.tr/ (Kanunlar kısmından kanun numarasına göre arama yapabilirsiniz. Aramaya inanının )
Pek tabi ki kaymakam olmanın yaş şartı mevcut, (Hoş bu saydığımız şartlar yukarıdaki kanun maddelerinde yazmaktadır.) Sınavın açıldığı yılın başı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

*2014 yılında yapılan değişiklikle KPSS P37 puan şartı kaldırıldı, sadece mezun durumda olunması gerekiyor. Ancak daha önceki durumla da ilgili bilginiz olması açısından KPSS P37 puan türü ve sonrasında Kaymakamlık Sınavı ile ilgili açıklamalar yazının devamında bulabilirsiniz.
Yine sınavın yapıldığı yılda geçerliliği olan son iki yılın KPSS Sınavında P37 diye adlandırılan puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak gerekli .Aaa 75 deyip aldanmayın, kaymakam olmak isteyen çok insan olduğundan puanlar daha yüksek gerçekleşiyor. Varsayalım ki İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınav ilanı versin ve 10 kişi alacağını duyursun. Sınava adaylar başvurur ve alınacak kaymakam adayı sayısının 20 katı kadarına sınava girme hakkı tanınır. 10 X 20 = 200 kişi. Başvuranlar arasında P37 türünden puanı en yüksek olandan itibaren 200 kişi sıralanır ve sınava çağrılır. Bakarsınız sınava girebilecek en düşük puanlı adayın puanı daha yüksek bile olabilir.  Son yılların durumuna bakalım, kaymakamlık  geçmiş sınavların taban puanları:

İlan Tarihi Açılan Kadro Çağrılan Kişi Son Adayın P37 Puanı
Eylül 2009 130 130 X 20 = 2.600 80.8
Ağustos 2010 52 52 X 20 =1.040 84
Ocak 2011 55 55 X 20 = 1.100 85,421
Aralık 2011 60 60 X 20 = 1.200 85.190

Bu tablo, sınava girmeyi düşünen adaylar için P37 puan türünde aşağı yukarı ne kadar bir puan almaları gerektiği konusunda bir fikir verecektir.

P37 Nedir ?
KPSS P37 puan türünün içeriğinde ne var?
Kamu Personel Seçme Sınavında bütün soruları işaretlediğiniz takdirde tam 120 türde puan hesaplanıyor.
P37 puan türünün derslere göre dağılımı:

Test   Alanları Ağırlıklar   (%)
Genel Yetenek 0,10
Genel Kültür 0,10
Hukuk 0,10
İktisat 0,20
Kamu   Yönetimi 0,40
Maliye 0,10
Toplam 100

Dikkatinizi çekeceği üzere, bu puan türünün en ağırlıklı dersi Kamu Yönetimi dersidir. Tek tek derslerin içerisindeki konu dağılımlarını detaylandırmayı gerekli görmüyorum. Bu yola çıkanlar için başlangıç aşamasında yeterli bir bilgi olacaktır.

KPSS’ ye girdiniz ve P37 den iyi bir puan aldınız (farz edelim 90 puan) ve kurum ilan verdi. Başvurdunuz sıralamaya girdiniz ve sınava çağrıldınız.
Sonrasında 160 soruluk çoktan seçmeli (5 şık) ve yanlışlarınızın doğrularınızı etkilemediği bir teste gireceksiniz.
Konular mı?

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  (13 soru)
 • Türkçe,  (16 soru)
 • Hukuk (99 Soru)  (Anayasa Hukuku,  İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler,
 • Ekonomi,(Mikro İktisat 8 soru, Makro İktisat 8 soru)
 • Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (8 Soru)
 • Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (8 Soru)

Sınavdan sonraki aşama nedir?
Mülakat aşamasıdır.
Örneğimizde 10 kişilik bir kadro için ilan verildiğini söylemiştik. Ve eleme sınavına 200 kişi girdi, mülakat için belirlenen sayı ise kadro sayısının 4 katıdır. Yani 10 X 4 = 40. Sınav sonunda en kötü ihtimalle 40. Olmanız gerekmektedir.
Sınav istatistiklerine bakarak şunu söyleyebiliriz ki, bu sınavdan başarılı olup mülakata kalmak için en az 130 soruyu doğru cevaplandırmak gerekiyor.
Mülakatta başarılı olan adaylar ise 3 yıllık bir eğitime alınırlar ve sonrasında bakanlık emrinde kaymakam olarak görevlendirilirler.

Kanunda mülakat için
“Mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

Puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.” yazmaktadır.

Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.

STAJ Süresi
İl Merkez stajı 1 ay
Bakanlık Merkez stajı 1-3 ay
Kaymakam Refikliği stajı 1 ay
Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1,5 ay
Bakanlık Merkez stajı 2-4 ay
Yurt dışı stajı 12 ay
Milli Güvenlik stajı 1,5 ay
Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay
Kaymakamlık Kursu 4 ay

Sonrasında bakanlıkça kaymakam olarak görevlendirilirler.

Kaymakam adaylığı ile ilgili mevzuatı kısa bir şekilde okumak isterseniz,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu (19.06.1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete)
• Kaymakam Adayları Yönetmeliği (23.03.1994 tarihli ve 21883 sayılı Resmi Gazete)
• Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete) SINAVLARA MÜRACAAT KOŞULLARI
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
• Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olmak
• Askerlikle ilgili bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)
• Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)
• “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince A-Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSSP37) Bakanlıkça belirlenecek asgari puanı almış olmak
• Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak; memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabiliyeti bulunmak ve bu hususlarda herhangi bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki sağlık kurullarından alınacak raporla belgelemek
• Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşullar.

Yazımızı sona erdirirken saygılarımızı sunuyor, pardon arz ediyoruz efendim.

35 comments

 1. peki bu 3 yıllık eğitim boyunca herhangi bir maaş alma durumu var mı ?

 2. Ben sosyal bilimler lisesinde okuyorum ve kaymakam olmak istiyorum. Hukuk okumam şart o zaman değil mi? yani 99 soru hukuktan gelecekse. Ve ben bir bayanım yani bayanların erkeklere oranla alınma ihtimali daha az diye duymuştum bu doğru mu?

  • Fakülte olarak İ.İ.B.F ve Hukuk fakültesi mezunları kaymakamlık sınavına girebilmektedir. Bu nedenle sadece hukuk fakültesi şeklinde bir şartlanma doğru olmaz. Ayrıca bayanların erkeklere daha az alındığına dair kanuni bir sınırlama yoktur. Başarılar.

 3. Illa ki ongun ogretim yagni direk okumakmi lazim unvrs.disardan aciktan okusak olmazmi lazim gelen bolumleri

 4. Ben şuan orta okul 3 öğrencisiyim hangi liseyi okumam lazım yani kaç puan almam lazım ki Kaymakam olayım

  • Furkan kardeşim.. Okuduğun lisenin bi önemi yok. Önemli olan Üniversite ve burada da önemli olan Hukuk Fakültesi veya İİBF’den birini bitirmiş olman..

 5. yani şimdi aöf ten kamu yönetimi ve uluslar arası ilişkiler okumak istiyorum ama kaymakam olma ihtimalim var mı? birde mülakatta referans istiyorlarmış doğru mudur ?

 6. Merhabalar… Bana, daha önce kaymakamlık sınavına girmiş olan deneyimli arkadaşlar yardımcı olabilir mi acaba?

 7. Merhaba.. Ben muhasebe finansal yönetim okuyorum. Okulumuzun denkliği gereki tüm İibf bölümlerini kapsıyor diye duymuştum ama pek net bilgi alamadım. bende Kaymakamlık sınavına girebiliyormuyum?

 8. slm ben kamu yönetimi 2. sınıfım dpü deokuyoyorum kaymakamlık sınavına şimdiden hazırlanmak istiyorum tavsiyeniz var mı ? teşekkürler

 9. arkadaşlar bu yıl kaymakam alımı yine 55-60 arasında mı olur 120-130 arası olma şansı var mı?

 10. merhaba ben fakülte müh.fakültesi mezunuyum fakat işletme ana bilim dalında yüksek lisans yaptım sınava girebiliyormuyum?

 11. Kardeş Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olan Kaymakamlık sınavına girebilir mi ?

 12. Merhabalar ben bu yil kamu yonetimi ikinci sinif ogrencisi olacagim ayni zamanda aciktan adalet okuyorum. Ve her kamucu gibi gelecege dair endiselerim var kaymakam olmak istiyorum ve simdiden baslamak iistiyorum sizce nasil bir yol izlemeliyim ?

 13. Merhaba;

  Kaymakamlık sınavı için kpss puan şartı var mı acaba ?

 14. Kaymakamlık yaşı 35 oldu diye biliyorum siz 30 demişssiniz bu doğrumudur..

 15. Merhaba doğa koleji oxford quality progamme da okuyorum tmba derslerimiz yukarıdaki işletmeleri falan kapsıyor fakat üniversiteyi kamu yönetimi istiyorum 0,40lık bir birim iyi gibi geldi o da iibfye dahil mi ?

 16. Yurt dışı staji olmadan yabancı dil olmadan kayamkam olunuyor mu

 17. Batuhan Ulutürk

  Kaymakamlık için yabancı dil sartmı

 18. KAYMAKAMLIK SINAVI O KADAR KOLAY Bİr SINAV DEGİLDİR, HUKUK VE KAMU YÖNETİMİ DERSLERİNE ÇOK HAKİM OLMAK GEREKİR. AÇIK ÖGRETİM OKUYANLARIN KAZANMA ŞANSI HİÇ YOK DENECEK KADAR AZDIR.YOKTUR DİYEBİLİRİZ AÇIKTAN OKUMAK DEVLET MEMURU OLANLARIN KADEMESİNİ ARTIRMAK İÇİNDİR YANİ KAMU YÖNETİMİ VE DİGER BÖLÜMLERİ DIŞARIDAN OKUDUM KAYMAKAM MÜFETTİŞ OLURUM HAYALİ İMKANSIZIN ÖTESİNDEDİR. KPSS 2014 VERİLERİNE GÖRE 89-95 ARASI PUAN ALANLAR SINAVA ÇAGRILIYOR. ORADA TEKRAR İNKILAP TARİHİHİ,TÜRKÇE,HUKUK,MAKRO-MİKRO İKTİSAT,TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI MALİYE GİBİ DERSLERDEN SORU GELİYOR DAHA SONRA AÇILAN KADRONUN İKİ KATI KİŞİ ÇAGRILIP MÜLAKAT YAPILIP STAJ İŞLEMLERİ BAŞLIYOR KAYMAKAMIN MAAŞI 1 DERECEDEN 4200 TL ARTI 500TL FON BAŞKANILLIGI MAŞI ALIR YANİ 5000TL BULUR BU EVLİ OLMA ÇOCUK SAYISI KADEMEYE GÖRE ARTAR. HERYIL DAHADA AZ ALIM OLUYOR KAZANMAK İSTEYENLER ÇOK ÇALIŞMALI NERDEYSE KAZANMASI TIP AYARINDADIR. AÇIK ÖGRETİM VE TAŞRA ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN ARKADAŞLARIN KAZANAMADIGINIDA KOMİSYONLARDA GÖRÜYORUZ HAYIRLI OLSUN BİRAZ BİLGİLENMENİZ LAZIM ARKADAŞLAR AÇIK ÖGRETİM OKUDUM MÜFETTİŞ OLURUM KAYMAKAM OLURUM OLAYLARI YANLIŞ AÇIK OKUYANLARA KONTEJANA ALMIYORLAR DİKKAT EDELİM..

  • SAYIN KAYMAKAM ARKADAŞIM EMİN OL SINAVIN ZOR OLDUĞUNU BU SINAVA GİRMEYİ DÜŞÜNEN BÜTÜN ARKADAŞLAR BİLİYORDUR.YOK AÇIKTAN ALMAZMIŞ YOK KONTENJANLARA BAKINMIŞ FELAN GEÇ BU İŞLERİ KİMSENİNDE UMUDUNU KIRMA.KİMİN BU SINAVI NE KOŞULLARDA HAZIRLANIP KAZANACAĞINI BİLEMEZSİN …

  • sen takır takır yazılı sınavı kazan, mülakatta gereğini yapmayı başar. Açıköğretim, örgün eğitim diye birşey ayırt etmezler. Devlet için çok mu zor; açıköğretim fakültelerini kabul etmiyoruz demek??? Onlarda iyi biliyor, imkanı olmadığı halde zorluklaa içerisinde açıköğretim tamamlayan ne idareciler var…

 19. ben kamuda 12 yıldır çalışan bir memurum yüksek lisansımı yerel yönetimler üzerine yaptım sınav için her hangibir faydası olurmu

 20. HERKEZ KAFASINA GÖRE YORUM YAPMIŞ SAGDAN SOLDAN DUYDUGUNUZ YALAN YANLIŞ DEDİKOLARA İNANMAYIN ARKADAŞLAR KAYMAKAMLIK SINAVINA İBFF DEKİ BÜTÜN BÖLÜMLER İKTİSAT İŞLETME SOSYAL HİMET MALİYE KAMU YÖNETİM AÇIK ÖGRETİM 4 YILLIK HERKEZ GİREBİLİR YILDA ORTALAMA 100 BİN ÖGRENCİ MEZUN OLUYOR ÜLKEMİZDE GENÇ İŞSİZLİK ORTALAMASINA BAKIN İBFF MÜHENSLİK FAKÜLTELERİNDE OKUYUP 3 MİLYON GENÇ İŞSİZ ZATEN İFF YILLIK 5 MİLYON MEZUN BİRÇOK SINAVA GİRİYOR KAYMAKAMLIK OKADAR KOLAY DEGİL 5 MİLYON İÇİNDE İLK BİNE GİRECEKSİN ORDAN YAZILI SINAVDA İLK 500 GİRECEKSİN DAHA SONRA 45 KİŞİLİK KADROYA GİREBİLMEK İÇİN 3 AŞAMALI MÜLAKATA ÇAGRILACAKSIN ÇOK ZOR ZATEN ALIM HERSENE AZALIYOR
  OGUZ YILDIZIN YAZDIGI GİBİ ÇATIR ÇATIR KAZANMAK KOLAY DEGİL MÜLAKATTA TORPİL VAR KENDİ İŞİNE BAK BİLMEDİGİN KONULARDA YORUM YAPMA ABİSİ..

 21. kaymakamlık sınavı kolay kardeş sen milletin kafasını karıştırma kadir kendine gel koçum

 22. kpss şartı kaldırıldı mı kaldırılmadı mı kesin mi yani 160 sorudan 130 u doğru işaretleyip mülakata mı giriyorum

  • En Kaymakamlık sınavı artık test usulü değil açık uçlu yöntemle yapılıyor.
   Yaş sınırı 35 yaşın doldurulmamış olması.
   Sınava başvurmak için diploma şart.

   Çok okumak hızlı okumak, kanunlara hakim olmak gerekli. Faceden soru çözme gruplarına katılabilinir.

   Kaynak: Yeni Haliyle Kaymakamlık Sınavı

 23. İlkokuldan beri kaymakamlik istiyorum suan siyaset bilimi 3 sınıf öğrencisiyim ve daha bu kararimdan vazgeçmedim zor torpil falan filan diyenler bunlar bir bahane sen emek ver Rabbim karşılığını verir er yada geç. 35 kadar hakkımız var bir 15 sene şansımı deniyecem:)sanki sınavdan iyi bir not aldınız mulakatta torpil yok diye elenmiş gibi konuşuyorsunuz bahanelerle kendinizi kandırmayınız emek ettikten sonra herseyin karşılığını alırsın ?

 24. Hadi hayırlısı;) bende cok istiyorum dogrusu,ama zaten bi gòrevdeyim bu görevdeyken cok fazla zaman ayırabilir miyim bilmiyorum,kısmet….

 25. Merhaba ben üniversiteye hazırlanıyorum hedefim kaymakamlıktır peki kamu yönetimi istanbul üniveristesi uzaktan eğitim yoluyla açık ve uzaktan eğitim fakülteisnde okursam üniversite şartlara uyuyor mu

 26. Valla kaymakam olma hayalim vardı sayende oda sőnmek űzere
  sağ ol o kadar moral verdinki gerçekten sağol

 27. Arkadaşlar kaymakamlık için atama bekleyen sayısı kaç bilgisi olan bildirsin teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!