Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur ?

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur ? Her gün çeşitli zamanlarda çeşitli kerelerce karşılaştığımız özel güvenlik görevlileri artık hayatımızın da bir parçası oldu.  İşyerinde, okulda, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve daha burada sayamadığımız birçok yerde ilk gördüğümüz kimseler onlar. Peki, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir ve nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

Özel güvenlik hizmetleri 5188 sayılı kanunla düzenlenmiş olup, kanunda özel güvenlik görevlilerinin görev alanları, eğitimleri ve diğer düzenlemeler yer almakta. Buna göre özel güvenlik görevlilerinin kanunla düzenlenmiş yetkileri;


*Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
*Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
*Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
*Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
*Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
*Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
*Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
*Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
*Olay yerini ve delilleri koruma

Özel güvenlik görevlisi olma şartları da anılan kanunla düzenlenmiştir. Buna göre özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar;
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Silahsız olarak görev yapacaklar için 18 yaşını doldurmuş olmak, silahlı olarak görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak
* Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.Özel Güvenlik Görevlisi Olmak için gereken şartlar, sınavlar ve kurs bilgileri.
* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
* Kamu haklarından yasaklı olmamak
* Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
* Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Kanundan da anlaşılacağı üzere özel güvenlik hizmetleri silahlı ve silahsız olmak üzere ikiye ayrılmakta. Özel güvenlik temel eğitimi de bu bağlamda silahlı ve silahsız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Silahsız özel güvenlik eğitimi 90 saatken, silahlı özel güvenlik eğitimi 120 saat olarak çeşitli özel kurslarca verilmektedir. Özel güvenlik kurslarına katılabilmek için diploma fotokopisi, fotoğraf, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi yeterli olmaktadır. Ancak, bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmamaktadır. Özel güvenlik eğitim şartını tamamlayan kişiler yılda 6 kez tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ve MEB tarafından yapılan sınavlara katılma hakkını kazanır. Sınav sonuçlarına göre silahlı özel güvenlik hizmeti sınavına giren kişilerin yazılı (test usulü) ve atış sınavı sonuçlarına göre ortalama 60 puan alması gerekir. Silahsız özel güvenlik hizmeti sınavına giren kişilerin yazılı (test usulü) sınavı sonucuna göre 60 puan alması gerekir. Sınavı kazanan adaylar özel güvenlik hizmetleri sertifikası almaya hak kazanır. Ancak bu sertifika 5 yıl süreyle geçerlidir. 5 yılın bitiminde ilave eğitim alınarak yenileme sınavına girilir ve bu yenileme sınavı beşer yıllık periyotlarla tekrarlanır.

Özel güvenlik kimlik kartı olmadan özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak mümkün olmadığından özel güvenlik eğitimi sertifikası alındıktan sonra Valiliğe başvurarak kimliğin alınması gerekir. Özel güvenlik kimliğini alabilmek için teslim edilmesi gereken evraklar özel güvenlik kimlik kartı, dilekçe, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, onaylı ikametgah belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, kimlik fotokopisi, ruhsat harcının yatırıldığına dair makbuz, adli sicil belgesi, sağlık raporu, diploma fotokopisi, özel güvenlik temel eğitim sertifikası ve fotoğraftır. Evraklar sıralamaya uygun olarak tek poşet içerisinde teslim edilir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile özel güvenlik eğitimi kurslarından mezun olanlar haricinde genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar (sözleşmeli personel hariç) ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar sertifika yerine ayrılmış oldukları kurumlardan hizmet dökümünü gösterir onaylı belge ile emekli sandığı tanıtım kartı ve personel kimlik kartının fotokopisi ile özel güvenlik kimliği alabilir.

Eğitim ve sınav aşamalarını tamamlayıp özel güvenlik görevlisi kimliğini alan kişiler artık özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi mevzuat ve yönetmeliğinde gerçekleşmiş olan değişiklikler olabilir. Bu sebeple söz konusu araştırmayı güncel olarak ilgili kurum sitelerinden sağlayabilirsiniz.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

1 Yorum var

  1. Allah razı olsun. Yazı güzel hazırlanmış. Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir