Polis Memuru Nasıl Olunur ?

Polis Memuru Nasıl Olunur ? Polis Memurları Emniyet teşkilatı içinde bulunan rütbesiz kolluk kuvvetleridir. Polis memuru olmak için iki yol bulunmaktadır. Birinci yol Lise mezunları için Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olmaktır. Diğer yol ise Üniversite mezunlarının belli bir eğitimden geçerekpolis memuru olmasıdır.

Polis Meslek Yüksekokulları 2 yıllık eğitim veren ön lisans düzeyinde okullardır. Bu okullara başvurabilmek için istenen şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lise mezunu veya lise son sınıfta okuyor olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmamak üzere ön lisans veya üniversite mezunları için sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar içinse 26 yaşından gün almamış olmak
 • Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 • Bayanlar için 165, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak ve beden kitle endeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
 • Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
 • Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,Polis Memuru Nasıl Olunur ?
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 6
  57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı; affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri haricindeki herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulu’ndan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.

İstenen şartları taşıyan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’nca ilgili yıl için üniversite sınavından istenen baraj puanını aşmaları kaydıyla Polis Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptırabilir. PMYO’dan mezun olanlar bir başka sınava girmeye gerek kalmadan mezun olur olmaz hemen emniyet teşkilatında polis memuru olarak göreve başlarlar

Polis olabilmek için bir diğer yol ise Polis Meslek Eğitim Merkezleri’dir (POMEM). Üniversite mezunlarının (Açık Öğretim Fakültesi dahil) başvurabildiği bu merkezlerde 6 ay süreyle polislik eğitimi verilmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurabilmek için istenen genel şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az dört yıllık yükseköğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.),
 • Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
 • Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı; affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak,
 • Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak. 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 • KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

Belirtilen şartları taşıyıp POMEM’lere girmeye hak kazanan adaylar 6 ay süreyle eğitime tabi tutulur. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle polislik mesleğine hazırlık eğitimi yaptırılır. POMEM’lerde haftada en çok 30 saat ders yapılır. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır; ancak, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri için Çarşamba günü öğleden sonra ders yapılmaz. Bir ders için, bir sınav yapılır. Bu sınavdan en az altmış (60) puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Altmış puanın altında alan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu sınavdan ise en az yetmiş (70) puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı olamayan öğrencinin POMEM’den ilişiği kesilir. POMEM’den mezun olanlar polis memuru olarak göreve başlarlar. Ayrıca bir sınava girmelerine gerek yoktur.

POMEM mezunlarının 10 sene polis memuru olarak çalışıp görevde yükselme sınavlarına girip Komiser muavini olma imkanları da mevcuttur. Ancak bu yolla en faz başkomiser olarak çalışıp emekliye ayrılırlar.

Sivil Polis nasıl olunur merak edenler buraya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirler.

Gerekli eğitimleri başarı ile verenler kura ile ülkenin her yerinde hizmet vermeye hazır bir şekilde mesleklerine başlarlar.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

3 Yorumlar

 1. nsıl polis olunur deim
  nasıl komiser olunur değil

 2. ben 7. sınıfa gidiyorum.liseyi sağlık meslek lisesi olarak düşünüyorum.acaba liseden çıktığımda polis meslek yüksek okuluna ölçütleri doğrultusunda gidebilirmiyim?
  (suna)

 3. ben 10. sınıfa gidiyorum sağlık lisesinde okuyorum lise bittiğinde nasıl polis oolurum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir