Oryantalist Nasıl Olunur ?

Loading...

Kelime manası olarak doğuculuk ya da şarkiyatçılık demek olan oryantalizm 18 ve 19 .yy lar Avrupa’sında ortaya çıkmış, genelde içinde önyargı ve kötüleme barındıran bir niteleme ve düşünce yapısıdır. Hızla güçlenen ve teknolojik yönde ezici bir güç kazanan batı toplumları, bir kısım biyolojik ideolojilerin ve gizli ırkçılığında yayılmasıyla doğu toplumlarını geri kalmış ve kültürsüz olarak görmeye başlamışlardı. Bazın batı düşünürleri ise bunun aksine oryantalizme olumlu bir pencereden bakmışlar ve doğu kültürünün Avrupa’ya ciddi katkı sağlayabileceğini öne sürmüşlerdir. Mesela 18.yy aydınlanma çağı düşünürlerinden kimileri doğunun Hristiyan batıdan daha da üstün olduğunu belirtmişlerdir. Oryantalizmin kastettiği doğu sadece İslam toplumu değildi. Aynı zamanda Ortadoğu’daki farklı inanç grupları Zerdüştler, Hindular, Budistlerde şark kültürü içinde değerlendiriliyordu.

Batılı gözünde olumlu ya da olumsuz manada oryantalist şu şekilde olunabilmektedir:

Olumlu manada oryantalistlerin savundukları fikirler:

– Güneşin doğudan doğması gibi kültür ve medeniyet de doğu toplumlarından doğmuştur. Dolayısıyla doğu kültürü ile batı teknolojisi ve bilimi birleşirse dünya daha yaşanılabilir bir yer olacaktır.
– Doğu aile yapısı güçlüdür. Dolayısıyla Avrupa’daki yıkılmakta olan aile yapısı yerine örnek alınabilmelidir.
– Doğu insanının paradan daha çok kıymet verdiği şeyler vardır. Buda insani değerlerdir.

Loading...

Olumsuz manada oryantalistlerin savundukları fikirler:

– Doğu halkları ve doğu kültürü istilacıdır. Helenistik düşünce yapısının Kafkas topraklarına kadar ulaşmasına rağmen istilacı doğu halkları tuna nehrine kadar olan her yeri şarkileştirmişlerdir.
– Doğu dinlerinde hurafeler vardır. Gerçekliğe dayanmaz
– Doğu halklarında erkek baskındır. Kadını ise egemenlik altında olmak ister. Oysaki bu Avrupalı beyaz kadını tehdit etmektedir.
–   Doğu insanı bilimsel gelişmelerden uzak kalmış ve kendini yetiştirememiştir.

Oryantalizme olumsuz yönde bakan kesimin sorunu şarka tamamen önyargılı bakmaları ve şarkı tanımamalarıdır.

Loading...

Bunları da Okuyabilirsiniz

Ekşisözlük Yazarı Nasıl Olunur ?

Loading... Ekşisözlük Yazarı Nasıl Olunur ? Ekşi Sözlük Nedir ? Ekşi Sözlük Hakkında Bilgiler içeren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!