Girişimci Nasıl Olunur ?

Girişimci Nasıl Olunur ? Bu fikir benim de aklıma gelmişti dediğiniz anların çokluğu sizin bir girişimci olduğunuz göstermiyor ne yazık ki. Girişimci dediğimiz kişi aklına gelen fikri uygulamaya da dökebilen kişi olarak tanımlanabilir. Ancak yeni kurulan işletmelerin %85’inin ilk beş yıl içerisinde kapandığını göz önünde bulunduracak olursak, girişimciliğe soyunmadan önce işin teknik kısmı hakkında biraz bilgi sahibi olmanızı sağlayacak bu yazıya bir göz atmanızda fayda var. Peki “Girişimci Nasıl Olunur?” bu yazımızda açıklamaya çalışacağız. Faydalı olması umuduyla yazımızın okumaya devam edebilirsiniz. Oldukça açıklayıcı ve net ifadelerle bir girişimcinin nasıl olduğunu anlattık.

Girişmci Kimdir ? Girişimci Nasıl Olunur ?

Girişimcilik kavramı, Fransızca “entreprendre” ve Almanca’ da “unternehmen” sözcüklerinden türetilmiş olup, Türkçe’ de “üstlenmek” anlamına geliyor.  Fransızca “entreprendre” sözcüğünden benzer şekilde türetilen bir diğer kavram ise entrepreneurship yani “girişimcilik”. Girişim, en dar anlamıyla bir işi yapma için harekete geçme durumu olarak özetlenebilirken, girişimciyi harekete geçen kişi, girişimciliği ise kaynakları ekonomik olarak harekete geçirme faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. Ancak kesin bir tanım yapmak gerekirse girişimci üretim faktörlerini bir araya getirerek yeni bir değer yaratma sürecinde bir ürün/hizmet/fikir üreten ve üretim süreci sonunda edinmeyi beklediği kar için riski göze alan kişidir.girisimci

Girişimciler uzun zamandır iş hayatının lokomotifi olarak görülmekte. Bu nedenle girişimcilerden beklenen temel birtakım işlevler bulunmakta. Bunlar genellikle yeni iş kurmak, buluş yapmak, ekonomik büyümeye katkı sağlamak, başkalarının göremediği fırsatları değerlendirmek, yeni ve potansiyel pazarlar oluşturmak, yarattığı kaynaklarla istihdamı artırmak.

Girişimciliği Etkileyen Faktörler

Kişinin girişimciliğini etkileyen maddi manevi çok sayıda unsur bulunmakta. Öncelikle geçmişten gelen ve kişiyi etkileyen birtakım faktörler var ki bunlardan bir kısmı üzerinde sonradan çalışabilmek pek mümkün değil ve girişimcilik doğuştan gelen bir şey midir sorusuna da kısmen cevap veriyor. Genetik faktörler, aile yapısı, eğitim durumu, denetim gibi faktörler kişinin geçmişinden gelen ve girişimciliğini etkileyen unsurlar. Bu unsurların yanı sıra ekonomik koşullar, risk sermayesi sağlama, iş arkadaşları ve bunlarla ilişkiler, kişinin sahip olduğu network gibi birtakım çevresel faktörler de girişimciliği etkilemekte.

Ancak girişimci nasıl olur dersek bunlar kural olmamakla birlikte çoğunlukla sahip olunması gerekli özellikler belirtelim:

Bağımsız, azimli, sabırlı, tutkulu, hayal gücü gelişmiş, şansına ve sezgilerine güvenen, cesur, dinamik, inisiyatif alabilen

İyi gözlemci, yenilikçi, risk almaktan kaçınmayan, belirsizlik altında karar alabilen ve bunu uygulayabilen, hızlı karar alabilen, ticari zekaya sahip

Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri gören, bunları iş fikrine dönüştüren

İş fikrini uygulamak için riski göze alarak kaynakları bir araya getiren ve etkin olarak kullanan

Kaynaklara ulaşabilmesine yardımcı olacak bir networke sahip, iletişim becerileri kuvvetli

Bir iş fikriniz var ve uygulamaya dönüştürmek istiyorsunuz. Girişimci olabileceğinize olan inancınız da tam. İzlenecek yol tek olmamakla birlikte genellikle yapılması gerekenleri sıralayacak olursak;

Öncelikle iş fikrinizi uygulamaya dönüştürebilmeniz için bir takım araştırmalar yapmanız gerekli. Yapacağınız bu ön araştırmalar fikrinizin gerçekten uygulamaya dönüşüp dönüşmemesi gerektiği konusunda sizi aydınlatacaktır. Bu amaçla yapılan iş planı, pazar araştırması,  fizibilite raporları, olası risk senaryoları gibi çeşitli araştırmalar size yönünüzü belirlemenizde yardımcı olacaktır. İş planı bu amaçla en çok hazırlanan ve sermayenin dışardan sağlanması durumunda özellikle sermaye sağlayıcılar tarafından talep edilen raporlardandır. İş planında; işin uygulamaya dönüştürülmesi için gerekli tüm faaliyetlerin sıralanır, hedefler oluşturulur, bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenleri zaman ve yöntem çerçevesinde değerlendirilir. KOSGEB tarafından hazırlanan iş planı hazırlama rehberine göre iş planı; girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini, kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını, ortaklıklarını, hedeflenen piyasanın özelliklerini, müşteri kitlesine ulaşmak için uygulanacak satış ve pazarlama çalışmalarını, mal ve hizmetleri üretmek için uygulanacak süreçleri, işletmenin teknik sistemlerini, işletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış planını, işletmenin finansal karlılığını göstermelidir.

Girişimcilik Destekleri

İşinizi uygulamaya dönüştürmede finansman temininde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu durum birçok potansiyel girişimcinin fikirlerini hayata geçirememesinin en önemli nedenlerinden. Ancak fikrim uygulanabilir ama sermayem yok diye düşünmeyin ve sermaye araştırması yapın. Bunun için önerebileceklerimiz:

Ülkemizde girişimciliği teşvik etmek adına çok sayıda kurum çeşitli kredi ve hibelerle girişimcileri destekliyor. TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Teknoparklar, çeşitli bakanlıklar gibi kamu kurumlarının sağladığı hibe ve krediler iyi bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

Hibe ve desteklerden yararlanamamanız durumunda melek yatırımcılar bulabilirsiniz. Melek yatırımcılar (business angels), genellikle kredi ihtiyacında olan kişilere ya da firmalara destek sağlayarak hissedar olan firmalar ya da kişiler olarak tanımlanabilir. Melek yatırımcılar; size ürün geliştirme, üretim, pazarlama, lojistik ve daha birçok alanda ihtiyaç duyduğunuz konularda yardımcı olabilir. Yazımızda daha önce bahsettiğimiz güçlü bir network ağı bu noktada işinize çok yarayabilir.

Ayrıca bankaların sağladığı krediler de girişimcilere sunulan bir diğer fırsat. Düşük faizli, uzun vadeli krediler girişimci olmak isteyenlere kolaylık sağlayabilir.

Bütün bu sayılanların dışında sermayeyi kendiniz de sağlayabilir ya da ortak edinerek sermaye riskini bölüşebilirsiniz.

İş fikriniz uygulanabilir, sermaye sorunuz da yok ya da bir şekilde çözdünüz, artık şirket kurma işlemlerine başlayabilirsiniz. Bu bürokratik işlemler için de buyrun önceki yazılarımızdan;

Limited Şirket Nasıl Olunur ?

Anonim Şirket Nasıl Olunur ?

Odalara Kayıt Nasıl Olunur ?

Sonuç olarak yazımız boyunca en fazla tekrarlanan fikri tekrarlayalım, girişimci olabilmek ve girişiminizde başarılı olabilmek için izlenmesi gereken bir kurallar dizisi ya da kesin bir reçete yok. Etrafımız başarı hikayeleri ile dolu ve incelendiği zaman her birinin farklı koşullara ve uygulamalara sahip olduğunu görebilirsiniz. Ancak iyi bir gözlemci olmak, pazarda olan bitenlerin farkında olmak, belirsizlik ortamında hızlı karar almak ve bunları uygulayabilmek başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli en temel şartlar.

Kaynaklar:

Aytaç Ö, İlhan S. .2007. Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101-120.

Güney S, Nurmakhamatuly A. 2007. Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma. Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi, 10 (18), 62-86.

Tekin, M.(2005), “Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü: Girişimcilik”, Günay Ofset, Konya.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, “Türkiye’de Girişimcilik”, Aralık 2002, Yayın No: TÜSİAD-T/2002-12/340,  İstanbul.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!